Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Konstrüksiyon Bilim Dalı

Ağır ticari araçlarda kullanılan parabolik yaprak yayların yorulma davranışının incelenmesi

Fatique behavior investigation of parabolic leaf springs used in heavy comercial vehicles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 444726 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu yüksek lisans tezi çalışmasında ağır ticari araçlarda sıkça kullanılan parabolik yaprak yayların yorulma davranışına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve ihtiyaca cevap veren yeni parabolik yay tasarımlarının prototip ve imalat öncesinde kullanılan yöntemlerin doğrulunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Ağır ticari araclarda kullanınlan bir parabolik yaprak yayın analitik yöntemler ile mukavemet hesabı, Catia V5 programı ile oluşturulan üç boyutlu modelinin Ansys programı ile sonlu elemanlar analizi yapılarak gerçek test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonlu elemanlar analizi sonuçları ile fiziksel deney sonuçları birbirini doğrulamıştır. Ağır ticari araçlarda kullanılan bu tip yaprak yayların üretimi öncesinde analitik yöntem ve sonlu elememanlar analizi yöntemlerinin parçanın yorulma davranışını belirleme konusunda güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yayın ömür testi sonuçlarına göre güvenirlik analizi yapılarak parçanın beklenilen ömrü ne kadar güvenirlikle gerçekleştirdiği saptanmıştır.

Summary:

Parabolic leaf springs, often used in the suspension system of vehicles, are the parts which have the responsibility of driving comfort and safety. These springs are exposed to dynamic forces and need to withstand numerous numbers of cycles before failing, or never fail at all during the service period. The objective of this master thesis is to define the factors affecting fatigue behavior of parabolic leaf springs and validate the methods used to design new leaf springs, commonly used in heavy commercial vehicles, which meets the demands before prototyping and manufacturing process. Stress and displacement analysis of a three layer parabolic leaf spring designed for a heavy truck have been performed using numerical and finite element method. The spring modelled and analysed using Catia Part Design and Ansys Workbench. The results of the finite element analysis are compared with the experimental results and verified with a maximum 0.91% difference. This study proved that analytical and finite element analysis are reliable methods to identify fatigue behavior of parabolic leaf springs. Additionally, it is determined by reliability analysis based on rig test results of nine springs that the spring achieve its lifecycle, 100000 cycle, with 100% rate without breaking and it can be used safely during the service period in heavy trucks.