Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı

Ağır ticari çekici araçların viraj denge çubuğunun tasarım iyilemesi ve yapısal testleri

Design improvement and structural tests of the anti-roll bar for heavy duty vehicles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 576990 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araç viraj denge çubuğu, gövde rulmanı açısını sınırlayan otomobil süspansiyon sisteminin bir parçasıdır. U-şekilli metal çubuk, karşıt tekerlekleri z rotla birbirine bağlar ve orta kısmından lastik yastıklar vasıtasıyla aracın gövdesine ve şasiye bağlanır. Görevi, virajlarda ve düz olmayan yolda seyahat ederken sarsıntıları en aza indirgemektir. Bu parça sürüş esnasında güvenliği ve konforu arttırır. Viraj denge çubuğu tasarım değişiklikleri, araç üretiminin çeşitli aşamalarında oldukça yaygındır. Bu çalışmada, incelenmiş olan ağır ticari sınıf çekici kamyonun sürüş konforunu ve rijitliğini geliştirmek için ön süspansiyon elemanlarından birisi olan viraj denge çubuğunun (antiroll bar) tasarımı değiştirilmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için aracın ön süspansiyon sistemi parçalarından birisi olan viraj denge çubuğuna çalışma koşulları sırasında gelen dikey yüklerin belirlenmesi amacıyla veri toplama çalışmaları yapılmıştır. Taşıtın ömrüne karşılık gelen hızlandırılmış yol testi sonucunda toplanan veriler viraj denge çubuğu'nun rijitlik dayanımına etkisi incelenmiştir. Toplanan bu veriler laboratuvar ortamındaki test düzeneğinde simüle edilmiştir. Yapılan bu testler sonucunda viraj denge çubuğunun çapının % 7 oranında artırılmasına karar verilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda tasarımı değiştirilen ağır ticari araçların ön süspansiyon sisteminde kullanılan viraj denge çubuğunun kontrolleri ve doğrulama evreleri onaylanıp seri imalata geçilmesine karar verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sertlik,Tasarım Parametreleri, Viraj Denge Çubuğu, Yol Testi.

Summary:

The anti-roll bar (stabilizer) is a part of the vehicle suspension systems that limits the body tilting angle. U-shaped metallic rod connected the opposing wheels with the z rot's and the center is connected to the body and the chassis of the vehicle via rubber pads. It's function; to minimize the jolting while driving on curves and uneven surfaced roads, It also improves the safety and comfort. The design changes of the Anti-Roll bar (stabilizer) are quite common at various stages of vehicle production. In this study, design of the anti-roll bar (stabilizer) which is one of the front suspension elements will be changed in order to improve the driving comfort and stiffness of the heavy commercial vehicle (tow truck). Data acquisition studies were carried out to determine the vertical loads generated during the anti-Roll bar operating conditions. The effect of the data gathered as a result of the accelerated road test which corresponds to the hardness resistance vehicle life. The recorded data were simulated in a laboratory. As a result of the test data, it was decided to increase the outer diameter of Anti-Roll Bar. As a result of these studies, it was decided that the control and verification phases of the anti-roll bar usage in the front suspension system of the heavy commercial vehicles which design was changed were approved for serial production. Keywords: Hardness, Design Parameters, Anti Roll Bar, Road Test.