Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Otomotiv Bilim Dalı

Ağır yük taşıtlarının aerodinamik şekil direnç katsayılarının hesaplamalı akışkanlar mekaniği yöntemi ile analizi

Prediction of aerodynamic drag coefficient for heavy vehicles with computatipnal fluid dynamics method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251810 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, bir ağır vasıta geometrisinin etrafındaki akış hesaplamalı akışkanlar mekaniği yöntemleriyle incelenmiş ve geometrinin aerodinamik direnç katsayısı elde edilmiştir. Çalışmada araç sonlu eleman modeli kurularak bu sonlu eleman modelinin hassasiyetinin aerodinamik direnç katsayısına etkileri incelenmiştir. Taşıt etrafındaki akışta hava akışı düzgün değildir ve türbülans bölgeleri meydana gelir. Hesaplamalı akışkanlar mekaniği yöntemlerinde kullanılan türbülans modelleri akıştaki türbülans hareketlerini doğru olarak yansıtabildikleri durumlarda olayın sayısal çözümü doğruya yaklaşır. Çalışmada türbülans modelleri incelenerek araç etrafında oluşan hız, basınç ve aerodinamik dirence etkileri incelenmiştir. Sonuçlar aynı geometriyle yapılan deney sonuçlarıyla kıyaslanarak sonucun doğruluğu değerlendirilmiştir.

Summary:

In this study flow over a heavy vehicle based model is investigated with computational fluid mechanics method and the drag coefficient of the model is predicted. A finite element model was set up and effect of the mesh quality to aerodynamic drag has been studied. While air flow over a vehicle it isn?t uniform and smooth there are turbulence zones. The turbulence models used in computational methods have to solve the unsteady turbulence in order to method to achieve enough accuracy. In this study several turbulence models used to investigate their effects to velocity, pressure and drag around the vehicle. The results compared with the experimental result done with the same geometry.