Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / Üretim Bilim Dalı

Ağırlıklı hareketli ortalama kontrol diyagramlarının bir üretim prosesinde uygulanması

Application of weighted moving average control charts in a production process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277881 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kalite kavramı, son yıllarda işletmelerin öncelikli unsurlarından biri haline gelmiştir. İşletmeler arası rekabet, ürün kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu hususta gerçekleştirilen kalite kontrol uygulamalarının, üretim prosesinin tamamında yer alması, işletmelerin ömrünü uzatmakta ve kalite düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.Kalite kontrolünün temel tekniklerinden biri olan kontrol diyagramları, ürünlerin kalite standartlarına uygunluğuna karar vermek ve söz konusu zamanda ürünlerin kalite düzeyini incelemek amacıyla kullanılmaktadır.Bu tez çalışmasında, ülkemizde yeterince kullanım alanı bulamayan EWMA ve GWMA kontrol diyagramlarının tanımı yapılacak ve diyagramların demir-çelik sektöründe kullanımı üzerine bir uygulama gerçekleştirilecektir.

Summary:

The quality concept has become one of the primary elements of the enterprises in the recent years. The competition among the enterprises has made it necessary to improve the quality of the products continuously. In this respect, the involvement of quality control practices throughout the production process, lenghtens the life of the enterprises and contributes to the increase in the quality level.Control charts, one of the main quality control technics, are used to decide on the appropriateness of the products to the quality standarts and to analize the quality level of the product at the material time.With this thesis, EWMA and GWMA control charts, that don?t have an adequate usage area in our country, will be defined and a practice of the charts will be implemented in the iron-steel sector.