Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bölümü

Ağırlıklı Orlicz uzaylarının soyut harmonik analizi

Abstract harmonic analysis of weighted Orlicz spaces

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 352236 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ağırlıklı Orlicz uzaylarının soyut harmonik analizinin incelendiği bu tez çalışması temel olarak Giriş, Genel Kısımlar ve Bulgular olarak düzenlenmiştir İlk iki bölüm hazırlık aşaması niteliğinde olup, çalışmanın esas kısmını üçüncü bölüm oluşturmaktadır Birinci bölümde, tez çalışmasının amacı ve içeriği açıklanmıştır İkinci bölümde ise tezde kullanılan önemli tanım ve teoremler verilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This thesis is about the abstract harmonic analysis of weighted Orlicz spaces and consists of three part; Introduction, General Sections and Results The first two parts are related to preliminary process and the third part is the main part of the thesis In the first part, it is explained the aim and content of the thesis In the second part, we recall main definitions and theorems which are used through the thesis ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.