Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Ağız diş sağlığı alanında ülkemiz koşullarına uygun sigorta planlarının modellenmesi

Developing an oral health insurance for our country

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165256 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Özet 5 1= Özet 209Özet Bu araştırmanın amacı, bireylerin sosyo ekonomik durumları, ağız diş sağlığı algıları, bilgi, tutum ve davranışları, mevcut sağlık sistemini kullanımları ve memnuniyetleri, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarını belirleyerek, öncelikli yaş gruplarından başlayarak mevcut durumu değiştirebilmek için riskleri ortadan kaldırmaya yönelik ülkemiz şartlarına uygun ağız diş sağlığı sigorta modeli oluşturmaktır 1977 yılında Alma-Ata'da yapılan Dünya Sağlık Asamble'sinde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin ön plana çıkması, tüm dünyada sağlık sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur Sağlık ekonomisi ve sağlık sigortaları da sağlık sisteminin bir parçasıdır ve yukarıdaki değişimlerden etkilenmektedir Tüm dünya ülkelerinde sağlık harcamaları her yıl artmakta ve bu artış gelişmiş ülkeler için bile sorun olmaktadır Türkiye'de; kayıt sisteminin yetersiz olması, riskin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olması ülkemizde ağız diş sağlığı sigortalarının uygulanmasına olanak tanımamaktadır Ülkemiz şartlarına uygun ağız diş sağlığı sigortası modellemesi gerçekleştirebilmek amacıyla ihtiyaçlar, sağlık uygulamaları, elde edilen sonuçlar, sistemden, hizmet sunucusundan ve bireylerden kaynaklanan sorunlar diğer ülkelerle karşılaştırılmıştır Araştırmanın evreni olarak (Türkiye'nin yaklaşık 1/6'sının içinde yaşadığı ve ülkenin sosyo-kültürel açıdan bir modeli olan) istanbul seçilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Özet 5 2 İngilizce özet 212Özet Developing An Oral Health Insurance Model for Our Country Summary; The aim of this study is to establish an oral health insurance model that is appropriate for our country's conditions and aiming to decrease the risks in order to change the present situation in prioritary age groups by determining the individuals socio-economic status, their oral health perceptions, knowledge, attitude, behavior, usage and degree of satisfaction the existing health system In 1977 WHO Assembly that took place in Alma-Ata among the health promotion approach has caused a re-planning of the health systems ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.