Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağız-dış sağlığı hizmetlerinde hasta tatmini ve İstanbul ilinde muayenehanelerde yapılan bir araştırma

A Study on the patient satisfaction of oral dental health services given in private offices in İstanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135181 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Günümüzde ürün ya da hizmet üreten kuramların çok büyük bir kısmı, müş teri tatmininin kendileri için en önemli husus olduğu görüşünde hemfikirdirler. Sağlık kuramları da artık, müşterileri olan hastalarının beklentilerini karşılayıp, onların tatmin olmalarını sağlamayı, kurum felsefeleri olarak benimsemişlerdir. Ülkemizde ağız-diş sağlığı hizmetlerinin büyük bir kısmı, özel muayenehane lerde verilmektedir. Bu çalışma, İstanbul İli'nin değişik semtlerindeki muayenehanelerde sunulan ağız-diş sağlığı hizmetlerinde, hasta tatminini ve etkileyen faktörleri belirleme yi amaçlamaktadır. İstanbul İli sınırlan içinde 30 ayrı muayenehanede gerçekleştirilen araştırmada, yüz yüze yapılan anket yöntemi ile toplanan verilerin analizinde, sıklık dağılımı, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplarda t testi ile ilişki arama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, hastaların özel muayenehanelerde aldıkları ağız-diş sağlığı hizmetlerinden, büyük oranda memnun kaldıkları, hizmetinden memnun oldukları muayenehaneye gittikleri ve aynı merkezi ihtiyaçları olduğunda tekrar tercih edecekleri belirlenmiştir. ABSTRACT Organizations, producing goods or services are in the opinion of client satisfaction is the most important point for themselves. This is the same for health organizations and they assume to satisfy their patients and meet their needs as an institional philosophy. In Turkey vost major part of dental health services is given in private offices. This study has aimed to determine the status of dental health services and the factors affecting on that in different districts of Istanbul. Results of the study showed that major part of patients are satisfied with dental services in private offices and they would prefer to come to the place when they need. Ml

Summary:

oz Günümüzde ürün ya da hizmet üreten kuramların çok büyük bir kısmı, müş teri tatmininin kendileri için en önemli husus olduğu görüşünde hemfikirdirler. Sağlık kuramları da artık, müşterileri olan hastalarının beklentilerini karşılayıp, onların tatmin olmalarını sağlamayı, kurum felsefeleri olarak benimsemişlerdir. Ülkemizde ağız-diş sağlığı hizmetlerinin büyük bir kısmı, özel muayenehane lerde verilmektedir. Bu çalışma, İstanbul İli'nin değişik semtlerindeki muayenehanelerde sunulan ağız-diş sağlığı hizmetlerinde, hasta tatminini ve etkileyen faktörleri belirleme yi amaçlamaktadır. İstanbul İli sınırlan içinde 30 ayrı muayenehanede gerçekleştirilen araştırmada, yüz yüze yapılan anket yöntemi ile toplanan verilerin analizinde, sıklık dağılımı, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplarda t testi ile ilişki arama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, hastaların özel muayenehanelerde aldıkları ağız-diş sağlığı hizmetlerinden, büyük oranda memnun kaldıkları, hizmetinden memnun oldukları muayenehaneye gittikleri ve aynı merkezi ihtiyaçları olduğunda tekrar tercih edecekleri belirlenmiştir. ABSTRACT Organizations, producing goods or services are in the opinion of client satisfaction is the most important point for themselves. This is the same for health organizations and they assume to satisfy their patients and meet their needs as an institional philosophy. In Turkey vost major part of dental health services is given in private offices. This study has aimed to determine the status of dental health services and the factors affecting on that in different districts of Istanbul. Results of the study showed that major part of patients are satisfied with dental services in private offices and they would prefer to come to the place when they need. Ml