Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Ağız içi ülserlerinin tedavisinde kortikosteroid içeren mukoadezif ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi

Development of mucoadhesive drug delivery systems containing corticosteroid for the treatment of oral mucosal ulcers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225469 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, triamsinolon asetonidin aftöz stomatit ve liken planus gibi ağız içi ülserlerinin tedavisinde konvensiyonel dozaj formlarına alternatif olarak kullanılabilecek hasta uyuncu daha iyi olan yeni bir mukozal ilaç taşıyıcı sisteminin geliştirilmesidir.Çalışmada, kullanılan polimerlere göre iki grup formülasyon hazırlanmıştır. Birinci grup formülasyonlarda termojelasyon özelliğinden dolayı Poloxamer 407®'nin ve biyoadezif özelliğinden dolayı Carbopol 934® `ün farklı oranlardaki kombinasyonları kullanılmıştır. İkinci grup formülasyonlarda ise düşük, orta ve yüksek molekül ağırlıklı kitozan ile çözünür kitozan kullanılmıştır. Bu grupta kitozanın biyoadezif özelliğini arttırmak amacıyla bazı formüllere HPMC ilave edilmiştir.Penetrasyon arttırıcıların TA salımına etkilerini incelemek amacıyla Transcutol® kullanılmış ve in vitro etkin madde salım çalışmaları tekrarlanarak etkinliği tespit edilmiştir.Hazırlanan formülasyonlar üzerinde pH ve viskozite ölçümleri ile in vitro etkin madde salım çalışmaları yapılmıştır. Salım deneyleri %1 kremofor içeren pH 7,4 fosfat salin tamponu içinde, 370C sıcaklıkta ve Franz Difüzyon Hücresi kullanılarak yürütülmüştür. Reseptör fazdan alınan örnekler HPLC yöntemiyle analiz edilmiştir. Aynı çalışmalar piyasa preparatı kullanılarak tekrarlanmıştır. Formülasyonların adezif özellikleri TA-XT texture analiz aletı kullanılarak incelenmiş ve adezyon işleri tayin edilmiştir.Poloxamer 407® - Carbopol 934® formülasyonları için pH değerleri 6,82 ? 6,10 aralığında bulunurken, kitozan formülasyonlarının pH'sı 4,19 ? 5,35 arasındadır. Poloxamer® - Carbopol® formülasyonları için viskozite değerleri topikal kullanıma uygun iken, kitozan formülasyonları için çok daha düşük olup, kitozanın molekül ağırlığına bağlıdır. Biyoadezyon sonuçları incelendiğinde ise kitozanı tek başına içeren CM-3 ve CH-3 kodlu formülasyonlar ile X3 kodlu çözünür kitozan içeren formülasyon yeterli biyoadezyon göstermemişdir. Yapılan deneyler sonucunda, amaca en uygun olarak % 15 Poloxamer 407® - % 2 Carbopol 934® ile hazırlanan ve %10 transcutol® içeren F3-C kodlu formülasyon bulunmuştur.

Summary:

The purpose of this study is to develop a mucoadhesive buccal drug delivery system containing Triamcinolone acetonide for the treatment of oral mucosal ulcers such as aphthous stomatitis, and lichen planus; as a well-tolerated alternative system for the conventional dosage forms.Two formulation groups were prepared according to the polymers which are used in the study. Combinations of Poloxamer 407® due to it?s thermogelling properity and Carbopol 934® due to it?s bioadhesive property were used in the first group formulations. Low, medium and high molecular weight chitosans and soluble chitosan were used in the second group of formulations. In this group, HPMC was added to some of the formulations to increase bioadhesive properties of chitosan. Transcutol® was used to investigate the effect of penetration enhancers on the release of TA, and in vitro drug release studies were repeated to determine the effect of the penetration enhancer.The pH and viscosity measurements were carried out on prepared formulations. In vitro drug release studies were also performed in pH 7,4 phosphate-saline medium containing 1% Cremophor EL at 37 0C using Franz diffusion cells. The samples taken from the receptor phase were also analyzed using HPLC method. All of these experiments were carried on the commercial product. Adhesive properties of the formulations were determined by measuring the adhesion work using TA-XT Plus Texture Analyzer.The pH values of Poloxamer 407® - Carbopol 934® and chitosan formulations were found that between 6,82-6,10; and 4,19 ? 5,35 respectively. The viscosity values were also favourable for topical application at all Poloxamer 407® - Carbopol 934® preparations. Viscosities of the chitosan formulations are based on its molecular weight. As bioadhesion results were investigated, CM-3 and CH-3 coded formulations containing chitosan alone and X3 coded formulation containing soluble chitosan did not exhibit adequate bioadhesion property. According to the results of performed experiments, the F3-C coded formulation contained 15 % Poloxamer 407®, 2 % Carbopol 934® and %10 transcutol® was found the best.