Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

Ağlarda dinamik iletim hızı ile duraksız akış emülasyonu ve iletim hızının optimal kontrolü

Streaming network emulation with dynamic trasmission rate and optimal control of bandwith allocation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222047 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde çoklu ortam (multimedia-video ve/veya ses) verilerinin ag üzerinden iletiminin popüler hale gelmesiyle duraksız akıs uygulamalarında servis kalitesi daha da önemli hale gelmistir. Çoklu ortam servislerinin saglanmasında yüksek bant genisligi gereksinimi limitli ag kaynaklarının en etkin sekilde kullanımını önemli bir is haline getirmistir. Duraksız akıs uygulamalarında veri sunucudan gönderilirken aynı zamanda istemcide tamponlanarak görüntülenmektedir. Bu tez çalısmasında minimum bant genisligi tahsisatı ve maksimum istemci tampon kullanımını saglamak için iletim hızının optimal kontrolü önerilmistir, her istemci için sabit bir bant genisligi atanması yerine, sunucu her bir istemci için tampon kullanımı ve tüketim hızına göre iletim hızını güncellemektedir. letim hızının optimal kontrolü için Lineer Karesel Referans zleyici, P, PI ve PID Kontrolör tasarımları yapılmıs ve bir emülatör üzerinde gerçeklenmistir. Anahtar Kelimeler: Duraksız akıs, Servis kalitesi, Optimal kontrol

Summary:

Recently, quality of service in streaming applications became more and more important with growing demand for multimedia transmission over network. High bandwidth requirements in multimedia transmission make the efficient use of network resource a considerable task. In streaming applications while multimedia data are transmitted from server, the received images are displayed simultaneously by buffering at client. In this thesis optimal control of transmission rate is purposed to achieve minimal allocation of bandwidth and maximal utilization of client buffer, instead of assigning a fixed bandwidth for each client, the server determines the transmission rate for each client connection according to buffer usage and playback rate. For optimal control of transmission rate Linear Quadratic Reference Tracker, P, PI and PID Controllers were designed and implemented by an emulator. Keywords: Multimedia streming, Quality of service, Optimal control