Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü / Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı

Ağlebî Devleti ve Akdeniz'deki faaliyetleri (800-909)

Aghlabid state and its activities in the Mediterranean (800-909)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 545277 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kuzey Afrika'da hayatlarını idame ettiren Arap kökenli bir toplum olan Ağlebîler, Abbâsî halifelerinin hakimiyetinde bulunan Kuzey Afrika'da (Mağrib) bölge halkının da isteğiyle İfrîkıye merkezli olarak kurulan bir devlettir Ağlebî Devleti Abbâsî halifeliğine bağlılığının bir nişanesi olarak halifeler adına hutbe okutup kendi paraları üzerine isimlerini nakşettirmiştir Ağlebîler devlet kurduktan sonra pek çok isyanla meşgul olmuşlardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Aghlebid, of Arabic-origin society living in North Africa, is a country founded upon the request of the local community as Ifrikıyye centered in Maghrib region which is under the protection of Abbâsîd caliphate As a sign of their loyalty to Abbâsîd caliphate Aghlebid gave sermons in the name of Abbâsîd caliphs and engraved their names on their own coins Having founded the country, Aghlebid engaged with plenty of riots ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.