Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Jinekoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı

Aglepriston ve aglepriston+cabergolin kombinasyonuyla köpekte abortun induksiyonu

Induction of abortion with aglepristone and aglepristone+cabergoline combination in the bitch

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203114 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada bir yandan aglepriston ile aglepriston+cabergolin'in ortak kullanımının köpekte abort olusturmada farklı bir etkisinin olup olmadığını belirlemek, diğer yandan aynı hayvanlarda üst üste iki gebelikte yapılan abort uygulamaları sonucu hayvanların daha sonraki gebeliklerinin nasıl etkileneceğinin incelenmesi amaçlanmıstır. Bu amaçla iki grup olusturulmus ve I. grupta 25-37. gebelik gününde bulunan hayvanların (n=5), gebeliklerinin sonlandırılması amacıyla, 0,33 ml/kg (S.C.) aglepriston (Alizin ®) 24 saat arayla iki kez uygulanmıstır. II. grupta bulunan köpeklerin (n=5) gebeliklerinin sonlandırılması amacıyla ise; grup I'de olduğu gibi aglepriston ve bu uygulamaya ek olarak cabergolin (Galastop ®) hergün 0,1 ml/kg, oral yolla uygulanmıstır. Her iki grupta da günlük ultrasonografik kontroller yaplarak rezorpsiyon/abort izlenmistir. Grup I ve grup II'de köpekler abort yaptıktan sonra gösterdikleri yeni östrusta çiftlestirilmis ve yeniden gebe kalmaları sağlanmıstır. Yeniden gebe kalan köpeklerde grup I ve II'de öngörüldüğü sekilde abortu uyarma islemi tekrarlanmıs ve bu abortu uyarma isleminden sonra görülen östrusta köpekler tekrar çiftlestirilerek yeniden gebe kalmaları sağlanmıstır. Grup I ve II'de kan örnekleri progesteron (P4) ve östrojen (E2) bakılması için, birinci ve ikinci alizine uygulaması öncesinde alınmıstır. Abort sonlanana kadar kan alımına iki günde bir devam edilmistir. Abortlar olustuktan sonra, 2., 15., 30. ve 45. günlerde de kan alınmaya devam edilmistir. Gebelikler her iki grupta da uygulama yapılan tüm köpeklerde %100 oranında sonlandırılmıstır. Grup I'de birinci abortlar uygulama basladıktan sonra 10,6 gün içinde, grup II'de ise birinci abortlar uygulama basladıktan sonra 6,4 gün içinde sonlanmıstır. Grup I'de köpeklerin tutulan kayıtlarında abort uygulamalarına baslamadan önceki dönemde iki proöstrus kanama aralığının 239,2 gün sürdüğü saptanmıstır. Aglepriston uygulamaları sonucu olusan aborttan sonra ise proöstrus kanama aralığının ortalama 111,6 gün olduğu gözlenmistir. Siklus süresindeki bu kısalmanın istatistiksel yönden önemli olduğu ortaya konmustur (p<0,001) . Grup II de ise ilaç uygulamasından önceki dönemde iki proöstrus kanaması arasındaki sürenin 195,4 gün olduğu, buna karsın uygulama sonrası iki proöstrus arasındaki sürenin 119,4 gün olduğu (p>0,05) saptanmıstır. Grup I ve grup II'de ne sağaltıma basladıktan sonra abortun bitis günü (p>0,05) bakımından ne de abortlardan sonra proöstrüs görülme zamanı bakımından birinci ve ikinci abort uygulamaları arasında istatistiksel yönden önemli bir farklılık olmadığı (p>0,05) ortaya konmustur. Grup I de birinci aborttan sonraki gebelik döneminde köpeklerin %80'i tekrar gebe kalırken, ikinci aborttan sonra ise bu gruptaki köpeklerin %100'ünün tekrar gebe kaldığı gözlenmistir. Grup II'de ise birinci aborttan sonraki gebelik oranı %60, buna karsılık ikinci aborttan sonraki gebelik oranı %100 olmustur Alizine grubunda 1. ve 2. abort uygulamasından sonra P4 değerlerinde 48. saatte yükselme olduğu saptanmıstır. Aglepriston + cabergolin uygulamaları sonucunda ise 48 saat sonra P4 değerlerinde bir düsme saptanmıstır. Abort sonlandığında grup l'de (12,2 ng/ml) ve grup ll'de (7,7 ng/ml) P4 değerlerinde belirgin düsme gözlenmistir. Östrojen değerleri bakımından ise her iki uygulama grubu arasında önemli bir farklılık gözlenmediği saptanmıstır. Alizine + cabergolin kombinasyonunun bir sinerjik etki olusturduğu fakat bu etkinin pratik uygulamada tek basına alizine uygulamasına göre avantaj olusturmadığı saptanmıstır. Ayrıca aynı hayvanda iki ayrı gebelik döneminde arka arkaya yapılan abortun fertiliteyi olumsuz etkilemediği ortaya konulmustur. Fertilitenin olumsuz etkilenmemesi için aborttan sonraki ilk 15 gün içinde uterusun mutlaka ultrasonografik kontrolünün yapılması gerektiği sonucuna varılmıstır Anahtar Kelimeler: Aglepriston, Cabergolin, Tekrarlanan abort indüksiyonu, Fertilite, Disi köpek

Summary:

In this study, it was aimed to compare the efficacy of the use of aglepristone or aglepristone+cabergolin combination to cause abortion, and to investigate the reproductive efficiency following two subsequent abortions in bitches. For this purpose, bitches were divided into two groups. In Group I, aglepristone (Alizine ®;0,33 ml/kg; S.C.) was administered to the bitches (n=5) with two applications 24 hours apart between days 25-37 of pregnancy for the cessation of pregnancy. In Group II, daily cabergolin (Galastop ®; 0,1 ml/kg) was given orally to the bitches (n=5) in addition to aglepristone as in Group I for the cessation of pregnancy. In both Groups, bitches were examined daily with ultrasonography to monitor resorbstion/abortion of conceptus. In Groups I and II, bitches were mated at the subsequent estrus following abortion. Induction of abortion was repeated in bitches got pregnant following the first abortion; afterwards, bitches were mated again at estruses following the second abortions. Blood samples were collected at the first and the second alizine administrations, every other day until abortion, and then at days 2, 15, 30 and 45 after abortion to determine progesterone (P4) and estrogen (E2) concentrations in Groups I and II. In both Groups, pregnancies were cessated following drug administration with 100% success rate. The first abortions were existed with in 10,6 and 6,4 days after drug admistrations in Group I and II, respectively. In Group I, proestrous interval based on bleeding was 239,2 and 111,6 days prior to abort inductions and following Aglepristone adminisration, respectively. Decrease in length of the estrous cycle was statistically significant (p<0,001) in Group I. Whereas, in Group II, proestrous intervals were 195,4 and 119,4 days (p>0,05) prior to abort inductions and following drug adminisrations, respectively. In Group I, among five bitches aborted following the first alizine administrations were mated, and four of them (4/5; 80%) got pregnant. In Group II, among five bitches following the first abort induction were mated, and three of them (3/5; 60%) got pregnant. In Group I and II, no statistical differences were found between the first and the second induction of abortions for the day of abortion following treatment (p>0,05) and the interval between abortions and the initiation of proestrus (p>0,05). In Group I, 80% and 100% of the bitches were got pregnant following the first and the second induction of abortions, respectively. Whereas, in Group II, 60% and 100% of the bitches were got pregnant following the first and the second induction of abortions, respectively. In Alizine group, increase in P4 concentrations were determined 48 hours after the first and second induction of abortions. In contrast, decrease in P4 concentrations were determined 48 hours after Aglepristone + cabergoline administrations. After the cessation of abortion, obvious decrease in P4 concentrations were observed in Group l (12,2 ng/ml) and Group ll (7,7 ng/ml). In both Groups, no differences were found for estrogen concentrations between Group I and II. In conclusion, sinergistic effect of Alizine + cabergoline combination were found for the cessation of pregnancy in bitches; however, this sinergistic effect did not have any practical advantageous compared to alizine administration alone. Moreover, two subsequent induction of abortions did not have any detrimental effect on subsequent fertility. Furthermore, uterus should be examined with ultrasonography within 15 days following abortion to eliminate the any detrimental effect on subsequent fertility in bitches. Key words: Aglepristone, Cabergoline, Repeated induction of pregnancy, Fertility, Bitch.