Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Farmakoloji ve Klinik Farmokoloji Anabilim Dalı

Agmatinin kindling epilepsi modellerindeki etkileri

Effects of agmatine on kindling epilepsy models

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 194651 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada imidazolin reseptörlerinin endojen ligandlarından biri kabul edilen agmatininepilepsi nöbet süreleri ve nöbet evrelerine etkisi araştırılmıştır Çalışmamızda, epilepsi çalışmalarında en çok tercih edilen model olan ve insan epilepsine enyakın morfolojik ve kimyasal değişiklikler gösteren, bazolateral amigdala kindling modelikullanıldı Deney hayvanı olarak her iki cinsiyetten Wistar Albino sıçanlar kullanıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this research, we investigated the effect of Agmatin which is accepted as imidazolinereceptors endogen ligand In our study, we used basolateral amygdala kindling that one of the most favorable epilepsymodel and which posses similar morphological and chemical changes with human epilepsies ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.