Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Farmakoloji ve Klinik Farmokoloji Anabilim Dalı

Agomelatonin'in antinosiseptif etki yerinin araştırılması

Investigation of agomelatine's anti-nociceptive pathways

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360408 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili, hoş olmayan emosyonel bir duyum ve davranış şekli olarak 1979 yılında Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği Taksonomi Komitesi tarafından tanımlanan ağrının bir türü olan nosiseptif ağrı ise; deri, kas, bağ dokusu ve iç organlardaki nosisptörlerin fizyopatolojik olaylarla uyarılmaları sonucun da olan ağrıdır. Bu çalışmamızda antidepresan bir ilaç olan Agomelatini antionsiseptif etki yolaklarını iki ayrı teknik, hot plate ve mekanik pençe testi yöntemlerini kullanarak araştırdık. İlaçların santral etkili yolaklarının araştırılmasında hot plate yöntemi, periferik etkilerinin araştırılmasında ise mekanik pençe çekme yönteminin kullanılması daha önceki çalışmalarda ileri sürülmesine karşın deneysel yöntemlerin az olması nedeniyle biz bu çalışmamızda her iki yöntemi; Gerek periferik, gerekse santral etkili olduğu bilinen Morfini ve santral etkili olduğu ileri sürülen Verapamili kullanarak araştırdık. Sonuç olarak hot plate yönteminin ilaçların antinosiseptif etkilerinin santral etkili yolakların araştırılmasında mekanik pençe yönteminin ise yine ilaçların antinosiseptif etkilerinin periferik yolakların araştırılmasında faydalı olabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, bir antidepresan ve melatonin türevi olan agomelatinin antinosiseptif yolaklarını araştırılması ise hot plate ve mekanik pençe çekme yöntemi ile araştırılmıştır. Melatoninden farklı olarak MT1 ve MT2 agonisti ve 5HT2c antagonisti olan Agomelatinin antinosiseptif etkisinin periferik yolak üzerinde olabileceği ve bu etkinin MT1 ve MT2 agonist ve 5HT2C'e antagonist yolaklarının sinerjik etkisi nedeniyle olabileceği ileri sürülebilinir

Summary:

Pain is identified as; the body through a certain area, resulting in tissue damage depends on, with or with out the person's past experience relates to unpleasant emotional feeling and behavior, by the International Pain Research Association Taxonomy Committee: Another type of Pain is Nociception and also defined as, skin, muscle, connective tissue and internal organs of nociceptor pathophysiological events that are the result of the stimulation. In this study, the antidepressant drug agomelatine, we investigated its antinonciceptif effect using by two techniques, hot plate and mechanical claw. Drugs centrally-acting pathways Investigated by hot plate method, peripheral effects is investigated by that mechanical paw with drawal method use dearlier studies put forward, despite the experimental methods due to insufficient we study both methods; as a result of our study we can suggest that hot plate can be useful for central acting drugs, and mechanical paw with drawal technique can be used for testing drugs peripheric antinociceptive effects. In this study we also investigate the antinociceptive pathways of an antidepressant drug Agomelatine (derivative of Melatonine) By using two different technique hot plate and mechanical paw with drawal test: As result of our study we can suggest that Agomelatine's antinociceptives though as Central and peripheric because of its synergistic effects (MT1, MT2 Agonist, 5HT2C antagonist) by both pathway but it can be suggest it is acting more likely as peripheric because of it's Seratonin antogonisma