Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Farmakoloji ve Klinik Farmokoloji Anabilim Dalı

Agomelatonin'in antinosiseptif etki yerinin araştırılması

Investigation of agomelatine's anti-nociceptive pathways

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360408 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili, hoş olmayan emosyonel bir duyum ve davranış şekli olarak 1979 yılında Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği Taksonomi Komitesi tarafından tanımlanan ağrının bir türü olan nosiseptif ağrı ise; deri, kas, bağ dokusu ve iç organlardaki nosisptörlerin fizyopatolojik olaylarla uyarılmaları sonucun da olan ağrıdır Bu çalışmamızda antidepresan bir ilaç olan Agomelatini antionsiseptif etki yolaklarını iki ayrı teknik, hot plate ve mekanik pençe testi yöntemlerini kullanarak araştırdık ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.