Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

Agos (1996 -2005) Türkiye'de yayınlanan Türkçe-Ermenice gazete üzerine inceleme

Agos (1996-2005): research about a Turkish - Armenian newspaper published at Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208307 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın konusu 5 Nisan 1996 tarihinde yayın hayatına başlayan Agos'tur. Çalışmada Agos'un basın tarihindeki yeri ve önemi saptanmaya çalışılmıştır. Yabancı dilde basın olgusu -Türkçe dışı basın- Osmanlı İmparatorluğu'nda gazetenin ortaya çıkıp gelişmesine öncülük etmiştir. Cumhuriyet ile birlikte önemi ve sayısı azalan yabancı dilde basın günümüzde yeni yayınlarla -sayısı az da olsayeniden daha etkili bir hal almaya başlamıştır. Agos da Türkiye'deki yabancı dilde basının bir örneğidir. Türkiye'deki Ermenilerin ilk haftalık Türkçe- Ermenice gazetesi olan Agos 1990'lar sonrasında dış ve iç dünyada yaşanan gelişmelerin sonunda ortaya çıkmıştır. Gazetede çokkültürlülük, milliyetçilik, ulus devlet, azınlık hakları, demokrasi ve insan hakları gibi kavramlara sahip çıkarak yeniden tartışır. Yayına başladığında belirlediği hedeflere hemen hemen ulaşan Agos uluslararası bir yayın olma yolundadır.

Summary:

The topic of the study is Agos, a newspaper which has been published for 5 April 1996. In the study it is aimed to specify importance and position of Agos, in the history of press in Turkey. The fact of publishing newspapers in foreign languages contribute to development of the press in the Ottoman Empire. Whereas numbers and importance of newspaper published in foreign languages have been decreased during the Republican era, nowadays this type of newspaper gains importance and it is detected soma newspapers having recenty came into existance and become effective in the life of the press. Agos is one of the important example of this land of newspaper. Agos, being the first weekly newspaper published in Turkish, Armenian languages, appread national and international political socioeconomic developments of the 1990?s. In paralel with these development multiculturalism, nationalism, national-state, minority rights, democracy, human rights etc. are important topics frequently discussed in the column of Agos. It seems that Agos has reached its aims specified all the begining now proceed towards being an international newspaper published in Turkey.