Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Periodontoloji Anabilim Dalı

Agresif periodontitis hastalarında implant çevresi kemik seviyelerinin uzun dönem takibi

Long-term evaluation of dental implants in patients treated for aggressive periodontitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452756 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tüm periodontal dokuları etkileyen, karmaşık konak-mikrobiyal etkileşimine sahip ve çok sayıda faktöre bağlı olarak gelişen bir hastalık olan agresif periodontitisin klinik belirtileri; hızlı ataşman kaybı ve dişlere destek olan alveol kemiğinin yıkımıdır. Erken yaşlarda dişlerini kaybeden bu genç bireylerdeki implant uygulamalarının başarısını, etkinliğini ve uzun dönem sonuçlarını inceleyen yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Amacımız bu hastalardaki implant tedavisinin uzun dönem sonuçlarını incelemektir. Amerikan Periodontoloji Akademisi'nin 1999 yılındaki sınıflamasına göre generalize agresif periodontitis tanısı konmuş, sistemik olarak sağlıklı 8 bireye 53 adet implant uygulanmıştır. İmplantlar mevcut dişsiz bölgelere veya çekimler yapıldıktan en az 4-6 hafta sonra yerleştirilmiştir. İki aşamalı implant yöntemi uygulanarak maksillada altı ay, mandibulada üç ay beklenilmiştir. İyileşme başlıkları dört hafta hasta ağzında bırakılmıştır. Üç boyutlu analiz yapılabilme imkanı vermesi ve radyasyon dozunun geleneksel tomografilerden daha az olması nedeniyle CBCT ile radyografik analizler yapılmıştır. İmplantların yerleştirildiği gün ve 12 ay sonra ve yükleme sonrası 6. ayda radyografiler alınmış ve 0.5 mm/0.1 mm kesit aralıkları ile krestal kemik seviyesi ve implant apikali arasındaki mesafe, implant yüzeyine paralel olacak şekilde ölçülmüştür. Ölçümler kıyaslanarak implant uygulamalarının agresif periodontitis hastalarındaki başarısı değerlendirilmiştir. Çalışmamız süresince uyguladığımız 53 implantın 4 tanesi iyileşme aşamasında, yükleme öncesi kaybedilmiştir. İmplant başarı oranı %94,2'dir. Yükleme sonrası 6. ayda meydana gelen kemik rezorpsiyon miktarı 0,46±0,68 mm bulunmuştur. Sonuç olarak agresif periodontitisli hastalarda yapılacak implant uygulamaları, inceleme süresi içerisinde diğer tip periodontitisli hastalarda yerleştirilen implantlardan farklı bir başarı yüzdesi göstermemekte; kemik rezorpsiyon miktarları yine literatürle uyumlu görülmektedir.

Summary:

Aggressive periodontitis is characterized by complex host-microbial interactio resulting in rapid loss of attachment, loss of supporting bone around teeth, and edentulism at an early age in life in young adults. Since these patients are regarded as ?risky? for the placement of implants and their long-term stability due to their pathogenetic processes, clinicians are usually hesitant to provide implant-based treatment options to them as an alternative to removal partial dentures. Meanwhile the number of studies on the success and long-term results of implant therapy in these patients is extremely limited. The aim of this study was to evaluate the success of implant therapy in diagnosed with generalized aggressive periodontitis. In total 53 implants were placed in 8 patients with no systemic conditions and selected based on the criteria determined by the American Academy of Periodontology. Implants were inserted in edentulous areas or after 4-6 weeks of extraction of the unsalvageable teeth. Healing abutments were placed after 3 months in mandibulae and 6 mounths in maxillae, was kept for 4 weeks. CBCT was used for radiographic analyses to study the changes in bone in 3-dimentions. Radiographs were taken the day of the implant surgery, 12 months later and 6 months after insertion of the implant-supported fixed dentures. Change was defined as the distance between apex of implant and the crestal bone as measured on 0,5 mm axial sections parallel to the implant surfaces. During the follow-up phase, 4 out of 53 implants failed, implant success rate was %94,2. Average bone loss, after the loading was 0,46±0,68mm. These result were comparable to those reported in literature for patients with chronic periodontitis and suggest that dental implants are viable alternatives with predictable outcomes in patients with aggressive periodontitis patients.