Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri Anabilim Dalı

Ağrı ilinde tarım işletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon özellikleri

Agricultural structures and mechanization properties of agricultural enterprises in Ağrı province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 213757 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ağrı ilinde bulunan tarım işletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon özelliklerinin belirlenerek, bu il hakkında karar alanlara ve çalışma yapanlara bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Devlet İstatistik Enstitüsü ve Ağrı Tarım İl Müdürlüğünden alınan veriler kullanılarak işletmelerin arazi varlıkları ve özellikleri, ürün çeşitleri ve üretim desenleri ile tarımsal mekanizasyon durumu ortaya çıkartılmış, mekanizasyon ölçütleri hesaplanmıştır. Ağrı ili ile Türkiye karşılaştırılmıştır. İşletmelerde kullanılan tarım alet ve makineleri sayıları azdır. Ağrı ilinde bir traktöre düşen toplam işlenen alan miktarı Türkiye ortalamasından 3 kat fazladır. Ağrı ilinde 1000 hektar işlenen alana düşen traktör sayısı (12.86) Türkiye ortalamasının (37.96) altındadır. Ağrı ilinde traktör sayısı 4.556 adet olup sayı bakımından azdır. Biçerdöver bulunmamaktadır. Toplam ekipman sayısı 25.670 adet, toplam ekipman ağırlığı 27.808 tondur. Ağrı ilinde işlenen alana düşen güç miktarı 0.685 kW/ha dır. Ağrı ilinde bulunan işletmelerin % 73'ü traktör kullanmaktadır. 2007, 88 sayfa Anahtar kelimeler: Tarımsal yapı, tarımsal mekanizasyon, Ağrı ili, tarım işletmeleri

Summary:

This study is aimed at the establishment of a source of the agricultural structures and mechanization properties of agricultural enterprises located in Agri Province. In line of the aim of the study, using data from the Turkish Statistical Institute and Provincial Agriculture Directorate of Agri, first the land assets and their properties, the types of agricultural products and patterns of land use, and the level of agricultural mechanization were determined and then mechanisation criteria were calculated. The results at Agri provincial level were compared with the national level results. The number of the agricultural equipment and machinery which are used in enterprises is a small amount. The total proportion of the cultivated lands that is divided for each tractor in Ağrı is thrice much from the average of Turkey. The number of the tractors(12.86) which are used for a thousand(1000) hectare cultivated land in Ağrı is less than the average of Turkey(37.96). There are 4.556 (four thousand five hundred fifty-six) tractors in Ağrı, which is a small amount. There are no combine harvesters in the province. The total number of the agricultural equipment is 26.750, and the total weight of the equipment is 27.808 tones. The quantity of the power which is used for the cultivated lands in Ağrı is 0.685 kW/ha. The seventy-three(73) percent of the enterprises in Ağrı has used tractors in agriculture. 2007, 88 pages Key words: Agricultual Strucctures, Agricutural Mechanization, Ağrı Province, Agricultural Enterprises