Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / Kentsel Tasarım Anabilim Dalı

Agriculture in urban areas as a socio-economic and townscape value: The case of Rize

Rize ili örneğinde kent içi tarımın sosyo-ekonomik ve kentsel peyzaj elemanı olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318797 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Rapid urbanization, which is one of the major problems of contemporary era, created cities as the major destroying centers of nature and ecology by human beings. In this respect, urban agriculture takes place in urban areas as a new way to meet nature and urban for improving the quality of life in the last decades. Despite the belief that agricultural activities always take place in rural areas, agriculture in urban areas would provide citizens many opportunities in terms of social, economic and environmental aspects.This study aims to identify the notions of urban agriculture, and to investigate its economic, social and environmental impacts by exemplifying the different practices around world. It focuses on Black Sea Towns of Turkey in the case of Rize where agriculture is occupied in important parts of urban and rural areas. Unique features of agriculture in urban areas as they differ from other implementations in the world are examined. In this thesis, UA is considered as socio-economic and townscape value in the city. In the case of Rize, urban agriculture appears as an indispensable part of social life that bears the imprint of rural background of the cities.

Summary:

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan hızlı kentleşme, şehirleri insanların doğaya ve ekolojiye en büyük zararı verdikleri merkezler yapmıştır. Bu bağlamda kentsel tarım, son yıllarda artan ilgi ile, çevre ve yaşam kalitesini arttırmak adına doğa ve kentsel tasarımı buluşturan yeni bir yol olabilir. Tarımsal faaliyetlerin her zaman kırsal alanlarda yapılması gerektiği inancına rağmen, kentsel alanlarda tarım, kentlilere sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan birçok fayda sağlamaktadır.Bu çalışma, ?kentsel tarım? kavramını tanımlamayı ve dünyada farklı uygulamalardan örnekler vererek kent üzerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini incelemeyi amaçlar. Bu tez Türkiye'nin Doğu Karadeniz Kentlerine tarımın kentsel ve kırsal alanların önemli bir bölümü işgal ettiği Rize ili örneğinde inceler. Rize ilinde uygulanan tarımın kentsel tarımın dünyadaki diğer uygulamalarından farklı ve kendine özgü özellikleri incelenir. Bu tezde kent içindeki tarım bir sosyo-ekonomik ve kentsel peyzaj değeri olarak ele alınmıştır. Rize durumunda, kentsel tarım şehrin kırsal artbölgesinin izlerini taşır ve sosyal hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak ortaya çıkar.