Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ağrılı tarsal koalisyonda klinik seyir

The clinical course of the patients diagnosed with painful tarsal coalition

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408172 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tarsal koalisyon, sıklıkla çocukluk yaş grubunda özellikle adölesan çağda bulgu vermeye başlayan, ayakta ağrı ve hareket kısıtlılığı ile bulgu veren, iki yada daha fazla tarsal kemik arasında anormal bağlantı ile karakterize rijit düztabanlığın sebeblerinden birisidir Çalışmamızda ağrılı tarsal koalisyonu bulunan hastaların klinik seyirlerini ortaya koyulması amaçlandı Çalışmaya tarsal koalisyon tanısı almış, konservatif ve cerrahi tedavileri 2003-2013 yılları arasında yapılan hastalar alındı Konservatif tedavi edilen hastalar (G1;14 hasta) ve cerrahi uygulanmış hastalar (G2;16 hasta) olarak iki grupa ayrıldı Çalışmaya alınan 30 hastanın (5K/25E) yaş ortalaması 26,5±10,6 olarak tespit edildi Çalışmaya dahil edilen hastalarda takip süresi G1'de ortalama 70,7±28,4 ay olduğu, G2'de cerrahi tedavi öncesi ortalama 29,1±15,8 ay takip edildiği ve cerrahi sonrası ortalama takip süresinin 49,6 ±39,2 ay olduğu tespit edildi Hastaların ayak şikayetlerinin başlangıç döneminde ve ilk aldıkları konservatif tedavi sonrası ağrı seviyesi VAS skalası ile değerlendirildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tarsal coalition, characterzied by abnormal connection between two or more tarsal bones and causing pain and loss of movement in the foot, is mostly symptomatic during the pediatric age –especially during adolescence-; and it is one of the main reasons of rigid flat foot The aim of our study was to investigate the clinical course of the patients diagnosed with painful tarsal coalition Patients diagnosed with tarsal coalition and treated conservatively and surgicallly between 2003 to 2013 were enrolled in the study They were grouped into two groups as the ones who were treated conservatiively (G1i 14 patients) and the ones who were treated surgically (G2; 16 patients) 30 patients (5 females;25 males) with a mean age of 26,5±10,6 years were enrolled in the study The mean follow up period o was 70,7±28,4 months for G1 and 29,1±15,8 months for G2 pre-operatively; and 49,6 ±39,2 months post-operatively VAS score was used to evaluate the foot complaints of patients at the very beginning and after the first conservative treatment they received In G1 mean VAS score at the very beginning was 4,9±1,9 and after the first conservative treatment was 2,8±1,0; whereas in G2 mean VAS score at the very beginning was 7,7±1,3 and after the first conservative treatment was 7,1±0,8 The difference of the average VAS score between the two goups was statistically significant (p<0 05) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.