Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Agrobacterium tumefaciens aracılığı ile gen aktarılmış arpa'da (Hordeum vulgare L.) transgen entegrasyonunun analizi

Analysis of the transgene integration in barley (Hordeum vulgare L.) following agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 283146 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında, Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarılmış arpada (Hordeum vulgare L ) transgen entegrasyonunun analizi amaçlandı Bu amaçla, Hordeum vulgare L cvs Tokak 157/37 ve Golden promise olgun embriyolarına Agrabacterium aracılığıyla ß-glukoronidaz (GUS) ve neomisin fosfatransferaz II (NPT II) genleri aktarıldı Gen aktarımından 2 gün sonra transformant embriyolarda GUS gen anlatımı histokimyasal boyama ile doku düzeyinde belirlendi 40-45 gün sonunda antibiyotik içeren seçici besiyerinde %16 6 oranında Hordeum vulgare cv Tokak 157/37; ve %10 3 Hordeum vulgare cv Golden promise transformant bitkisinin canlı kaldığı tespit edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Determination of the transgene integration in barley (Hordeum vulgare L ) following Agrobacterium mediated transformation was aimed in this thesis work To this end, ß-glucuronidase (GUS) and neomycin phosphotransferase II (NPT II) genes were transfered to mature embryos of the Hordeum vulgare L cvs Tokak 157/37 and Golden promise via Agrobacterium GUS gene expression was observed in transformant embryos at the tissue level by histochemical staining 2 days after Agrobacterium infection After 40-45 days, 16 6% of the Hordeum vulgare cv Tokak157/37 and 10 3% of the Hordeum vulgare cv Golden promise transformants survived on selection medium including antibiotics ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.