Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla farklı haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşitlerine gen aktarımı

Agrobacterium mediated genetic transformation of different poppy (Papaver somniferum L.) cultivars

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 299706 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dünyada bulunan Papaver cinsine ait yaklaşık 110 türünden 39 adet Türkiye'de bulunmaktadır. Papaver türleri içerisinde en çok bilinen ve ekonomik açıdan değer taşıyan türlerden biri Papaver somniferum L'dır. Yasal ve kontrollü olarak ekilen haşhaştan elde edilen ürünlerin kaliteli olması özen gösterilen bir husundur. Özellikle yasal alkaloit ürünleri pazarında yer almak için son yıllarda haşhaş üreticisi ülkeler arasında bir yarış ve rekabet koşulları içerisinde, dünya pazarlarında yer alabilmek ve bu yeri muhafaza edebilmek ancak kaliteli haşhaş üretimi ile mümkündür. Bu çalışmada, Agrobacterium tumefaciens'nın GV2260 p35S GUS-INT ve LBA 4404 pRGGbar hattları kullanarak P. Somniferum çeşitlerine tarımsal açıdan önemli olan herbisitlere dayanıklılık genlerinin aktarılmasıdır. P. somniferum bitkisinin hipokotil-kotildon eksplantından rejenerasyon sağlanmıştır, P. somniferum un çimlenmeye hazır tohumlarına her iki bakteri hattı kullanılarak gen aktarılmış ve birinci bakteri hattıyla muamele edilmiş eksplantlardan 20 adet GUS pozitif bitki elde edilmiştir. To bitkilerde PCR yapılmış ve gen aktarımı tespit edilmiştir.

Summary:

Out of 110 species of Papaver found in the world 39 are found in Turkey. The most popular and economically important species of Papaver is Papaver somniferum L. It is important to keep quality of poppy, which is sown legally. Especially, legal sale of alkaloids and competiton among the countries that sell these products legally, it is very important to produce quality poppy. The study aimed to study genetic transformation in various cultivars of P. somniferum using GV2260 p35S GUS-INT and LBA 4404 pRGGbar lines of Agrobacterium tumefaciens as vector with objective of transfer of herbicde resistance genes in the plant. Regeneration was achieved using hipocotyl-cotyledon explant. Near germination seeds of the plant were treated with both lines of the bacteria; consequently 20 gus positive plants were obtained from the eksplants treated with former line of the bacteria. Samples from To plant samples subjected to PCR analysis confirmed genetic transformation