Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Biyoteknoloji Enstitüsü / Disiplinlerarası Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Agrolistik yöntemi ile korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) kotiledonlarına b-glukuronidaz (Gus) geni aktarımı

Transfer of b-glucuronidase (Gus) gene to sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) cotyledons by agrolistic method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 175910 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

</td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: