Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ahi Divanı üstüne bir yorum denemesi

Trial of interpretation on Ahi Divanı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140826 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Çalışmamızda 16. yüzyıl şairlerinden olan Benli Hasan lakaplı Âhî'nin divanında yer alan 1 kaside, 1 murabba, 1 tahmis, 145 gazel, 1 kıta, 3 matla açıklanmıştır. Divân, tek tek beyitlerin açıklanışı şeklindeki klasik şerh anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Beyitler önce transkripsiyonlu metin olarak tespit edilmiş, daha sonra beyitler günümüz Türkçeyle nesre çevrilmiştir. Beyitte yer alan ve izah gerektiren kavram ve terkipler, çeşitli değinmeler açıklanmış, önem ve farklılık arz eden dil kullanımları, edebî sanatlar, oluşturulan tahayyüller, duygu ve estetik ifadeler, şairin dil incelikleri belirtilmiştir. Ahi'nin hayal dünyası belirlenmesi yanında, ifadenin dile getiriliş biçimlerinden hareketle şairin şairlik kudretinin tespitine gayret edilmiştir. ABSTRACT In this work was studied 1 kaside, 1 murabba, 1 tahmis, 145 gazel, 1 kıta, 3 matla which there are in Diwan of Ahi who called Benli Hasan that lived in 16. century. Divan had been commentaried by the classical commentary method such as to commentary one by one of couplets. Firstly the couplets are established as transcripted text, and then they are translated in modern Turkish as prose. The notiones and compositions which there are in a couplet are explained. The language's use which importance and differences are seemed and literary arts and imaginations, sensetive and estetic expressions, poet's languistic fineneses are determined. We tried to see Âhi's imagination world also the way of language's uses and poet's power of poetry. Ill

Summary:

oz Çalışmamızda 16. yüzyıl şairlerinden olan Benli Hasan lakaplı Âhî'nin divanında yer alan 1 kaside, 1 murabba, 1 tahmis, 145 gazel, 1 kıta, 3 matla açıklanmıştır. Divân, tek tek beyitlerin açıklanışı şeklindeki klasik şerh anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Beyitler önce transkripsiyonlu metin olarak tespit edilmiş, daha sonra beyitler günümüz Türkçeyle nesre çevrilmiştir. Beyitte yer alan ve izah gerektiren kavram ve terkipler, çeşitli değinmeler açıklanmış, önem ve farklılık arz eden dil kullanımları, edebî sanatlar, oluşturulan tahayyüller, duygu ve estetik ifadeler, şairin dil incelikleri belirtilmiştir. Ahi'nin hayal dünyası belirlenmesi yanında, ifadenin dile getiriliş biçimlerinden hareketle şairin şairlik kudretinin tespitine gayret edilmiştir. ABSTRACT In this work was studied 1 kaside, 1 murabba, 1 tahmis, 145 gazel, 1 kıta, 3 matla which there are in Diwan of Ahi who called Benli Hasan that lived in 16. century. Divan had been commentaried by the classical commentary method such as to commentary one by one of couplets. Firstly the couplets are established as transcripted text, and then they are translated in modern Turkish as prose. The notiones and compositions which there are in a couplet are explained. The language's use which importance and differences are seemed and literary arts and imaginations, sensetive and estetic expressions, poet's languistic fineneses are determined. We tried to see Âhi's imagination world also the way of language's uses and poet's power of poetry. Ill