Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı / Deniz Biyolojisi Bilim Dalı

Ahırkapı kıyı sularında toplam zooplanktonun gece ? gündüz horizontal dağılımı ve bolluğu

Horizontal distribution and abundance of total zooplankton in Ahirkapi coast waters during the day - night

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305546 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Temmuz 2005 ? Temmuz 2006 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, Ahırkapı kıyı sularındaki zooplanktonun gece ve gündüz horizontal dağılımı ve bolluğu incelenmiştir. Periyodik olarak her ay, gece ve gündüz yapılan bu çalışmadaki örnekler, belirlenen 3 istasyondan horizontal çekim yöntemiyle elde edilmiştir. Bunun yanında yüzey suyunun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri de ölçülmüştür.Bu çalışmada yıl içinde gözlemlenen Copepoda, Cladocera, Appendicularia, Chaetognatha, Decapoda grubu üyeleri ile meroplanktona ait Polychaeta, Bivalvia, Gastropoda, Cirripedia Larvası bireyleri, düşük bollukta olsa da jelatinli orgazimalardan Cnidaria ve Ctenophora filumuna ait bireyler ile tatlı su formu olduğu bilinen Rotatoria grubuna ait Asplancha priodonta tezin inceleme konusu olmuşlardır.Gece ve gündüz yapılan bu çalışmada, gece zooplankton bolluk miktarının gündüze oranla daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca kıyıya en yakın istasyon olan 1. istasyonda zooplankton bolluğu diğer istasyonlara oranla yüksek bulunmuştur.Çalışmada saptanan türlerin daha önce Marmara Denizinin yüzeyinde ve genelinde yapılan çalışmalarda tespit edilen türlerden farklı olmadığı görülmüştür. Fakat Marmara Denizi'nde daha önce yapılan çalışmalarda pek rastlanmayan, rastlansa bile düşük bolluk değerlerinde çıkan Rotatoria grubunun bu çalışmada Asplancha priodonta türü ile Şubat ayında çok yüksek değerlere ulaştığı ve Temmuz ayına kadar görüldüğü saptanmıştır.Ayrıca Copepodlardan Paracalanus parvus'un daha önceki çalışmaların çoğunda dominant tür olma özelliği gösteren Acartia clausi'ye oranla daha bol bulunması dikkati çekmiş, öfotik bir tür olduğunu bildiğimiz Noctiluca scintillans'ın Marmara Denizinde artarak varlığını devam ettirdiği ve baskın tür olduğu belirlenmiştir.

Summary:

In this study, carried out between July 2005 and July 2006, Horizontal Distribution and Abundance of Total Zooplankton in Ahırkapı Coastal Waters During the Day ? Night was examined. During the study, montly sampling were carried out during the same day and the same night of each month and the samples were collected by with the method of horizontal towing from the three selected stations. In addition, some certain physical and chemical properties of the surface water were measured.Observed during the year in which the study was carried out, the members of the groups of Copepoda, Cladocera, Appendicularia, Chaetognatha and the larvae of Polychaeta, Bivalvia, Gastropoda, Cirripedia, belonging to meroplankton.Besides, although observed in low prevelance, the individuals belonging to the phylum of Cnidaria and Ctenophora, which are among the gelatinous and Asplancha priodonta, which belongs to the group called Rotatoria, known as a fresh water form, were the topics of this thesis.During the study it was found out that the abundance level of zooplankton was higher during the night than it was during the day. Also, at the first station which was the closest to the coast, the abundance level was relatively high when compared with the level at the other two stations.It was also found out that the species identified in this study were not different from the ones identified in the previous studies carried out across the surface of the Marmara Sea. However, it was observed that the species of Asplancha priodonta belonging to the group of Rotatoria, which was either not often encountered or encountered in low prevelance. Levels, was considerably abundant in February and was seen until July.In addition, the higher abundance level of Paracalanus parvus, a species of Copepods than that of Acartia clausi, which was found as more dominant in the previous studies, was attracted attention and it was observed that Noctiluca scintillans, known as an euphotic species, continued its existance increasing in amount and being a dominant species in the Marmara Sea.