Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Yapı - Sosyal Değişme Anabilim Dalı

Ahıska Türkleri'nde sosyal yapı: Kırgızistan Bağış Köyü örneği

Social structure in Meskhetian Turks: The sample of Bagysh Village in Kyrgyzstan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146748 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamız, üç ana bölümden oluşmaktadır İlk bölümde, sosyal yapı ve unsurlarına ilişkin teorik çerçeve, perspektif farklılıkları da dikkate almarak ortaya konulmuştur İkinci bölümde teorik bir bütünlük sağlamak açısından araştırma konumuzu oluşturan ve Sovyetler Birliği döneminde, 1944 yılında Stalin tarafından anayurtlarından sürgün edilmiş bir Türk topluluğu olan Ahıska (Mesket) Türkleri'nin tarihî, siyasal ve demografik durumları ele alınmıştır Son bölümde ise bu "sürgün" topluluğun hâlihazırda Kırgızistan Cumhuriyeti Celalabad Vilâyeti Bağış Köyü'nde yaşamakta olan üyeleri, birinci bölümde belirlenen sosyal yapı unsurları çerçevesinde tahlil edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

o In the first part the theoretical framework of social structure and its elements is introduced by taking different perspectives into consideration In the second part the history, political and demographic status of Meskhetian Turks who were sent to exile by Stalin in 1944 is examined in order to secure theoretical integrity In the last part the members of this group of people who are currently living in the village of Bagysh at city of Djalal-Abad in Republic of Kyrgyzstan is analyzed within the context of social structure elements described in the first part During the process of collecting information it is used not only verbal interviews but also survey forms The questions used in the survey is prepared in order to find out features of the leader of the family himself and his children, profession, income, consumption behavior, family structure and values as well as to understand the relationship of the members with this group and the society that they are currently living This work displays that Meskhetian Turks who are currently living in the village of Bagysh at city of Djalal-Abad in Republic of Kyrgyzstan still preserves their cultural identifications as a religious community This study also shows that they have a tendency to leave Kyrgyzstan and move to Turkey in the medium and long term These two findings are in line with the assumptions we made at the very beginning of this study ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.