Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

Ahıska Türklerinin ana yurda dönüş mücadelesi ve Fergana olaylarının Türk medyasına yansıması

The endeavour of Ahiska Turks in order to return to their homeland and the indicents of Fergana in the Turkish media

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 219716 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1944 yılının sonbaharında kendi ana yurtlarından sürülen Ahıska Türkleri, bu sürgün sonrası çileli bir hayat yaşamaya başladılar. Daha sonra Orta Asya'ya ve eski SSCB'nin uçsuz bucaksız coğrafyasına yayılan Ahıska Türkleri büyük sorunlarla karşılaştılar. Yalnız bu acılar dünya basınında ve Türk medyasında yeteri kadar ve hatta hiç yer almadı. 1989 yılında Özbekistan'da Ahıska Türkleri ile Özbekler arasında yaşanan üzücü olaylar sonrasında dünya basınında ve Türk Basınında az da olsa yer almaya başlayan Ahıska Türkleri meselesinin bilinmeyen yönleri aydınlanmaya başladı. ?Ahıska Türklerinin Anayurda Dönüş Mücadelesi Ve Fergana Olaylarının Türk Medyasına Yansıması? adlı tez çalışmamızda, Ahıska Türklerinin tarihinden başlayarak sürgün olaylarını, sürgün esnasını, sürgün sonrası yaşanan bilinmeyen yılları, Özbekistan-Fergana olaylarının gerçek yüzünü, bu olayların medyaya yansımalarını ele almaya çalıştık. Tez çalışmasında Ahıska Türkleri konusunda yazılmış çeşitli kitap, dergi, gazete, broşür, makale, olayların canlı şahitleriyle yapılan söyleşiler ve görsel medyada yer alan haberler, programlar ve belgesellerden yararlanılmıştır. Bu kaynaklar taranarak tezde etkili biçimde ve bilimsel nitelikte kullanılmaya çalışılmıştır. 1989 yılında Fergana'da cereyan eden olaylar esnasında ve sonraki zamanlarda Türk medyasında yer alan gazete, dergi, kitap ve diğer basın eserleri taranarak özetle yer verilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada Ahıska Türklerinin tarihine, vatana dönüş mücadelesine ve Fergana olaylarına ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Summary:

After the forced immigration of Ahiska Turks into the far away parts of SSR in 1944 they had very difficult times in these foreign lands. However, their suffering did not find enough coverage in Turkish media. It is even possible to say that their plight was completely ignored by the Turkish Media. Only after the conflicts between Uzbek Turks and Ahiska Turks and killings between two groups the plight of Ahiska Turks found some room in the Turkish Media. In our thesis named ?The Endeavour of Ahiska Turks in order to return to their homeland and the incidents of Fergana in the Turkish Media? we studied the history of Ahiska Turks their forced emigration , the unknown years of emigration, the reality of Fergana conflict and their covering in the media. We benefited from books, journals articles, documentaries, media reports and from living witnesses of Ahiska plight. We have also made a through research of all media reports in Turkish media about Fergana incidents and summarized them. In conclusion this thesis tried to shed light upon the Ahiska Turks? endeavor to return to their homeland.