Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

Ahıska Türklerinin ana yurda dönüş mücadelesi ve Fergana olaylarının Türk medyasına yansıması

The endeavour of Ahiska Turks in order to return to their homeland and the indicents of Fergana in the Turkish media

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 219716 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

After the forced immigration of Ahiska Turks into the far away parts of SSR in 1944 they had very difficult times in these foreign lands However, their suffering did not find enough coverage in Turkish media It is even possible to say that their plight was completely ignored by the Turkish Media Only after the conflicts between Uzbek Turks and Ahiska Turks and killings between two groups the plight of Ahiska Turks found some room in the Turkish Media In our thesis named ?The Endeavour of Ahiska Turks in order to return to their homeland and the incidents of Fergana in the Turkish Media? we studied the history of Ahiska Turks their forced emigration , the unknown years of emigration, the reality of Fergana conflict and their covering in the media We benefited from books, journals articles, documentaries, media reports and from living witnesses of Ahiska plight We have also made a through research of all media reports in Turkish media about Fergana incidents and summarized them In conclusion this thesis tried to shed light upon the Ahiska Turks? endeavor to return to their homeland ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.