Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Ahkâm defterlerine göre 16. yüzyılda Cezayir'in idari, iktisadi ve sosyal yapısı

Algerian administrative, economic and social framework according to the ahkam registers in the XVI century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451458 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ahkâm Defterlerine Göre 16 Yüzyılda Cezayir'in İdari, İktisadi ve Sosyal Yapısı başlıklı tezle, genel itibarıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan ahkam ve mühimme defterlerindeki hükümler taranıp tespit edilerek incelenmiş ve Cezayir'in 16 yüzyıldaki idari, iktisâdi ve sosyal yapısı ortaya konulması amaçlanmıştır Bu amaç doğrultusunda hedefim, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan Cezayir hakkındaki belgelerin bir envanterinin çıkarılması ve Cezayir hakkında bir bibliyografya denemesinin yapılmasıdır Elde edilen belgeler transkribe edilip analiz edilmesiyle de Cezayir Tarihinin idari, iktisadi ve sosyal yapısına ait bilgilerin değerlendirilmesi de bu tez kapsamında ele alınacaktır Genellikle günümüze kadar Osmanlı belgeleri kullanılarak, Cezayir tarihine dair yapılan araştırmaların çoğu, Mühimme Defterleri baz alınarak yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This thesis focuses on the judicial verdicts according to the analysis of the classified Archive found in the Ottoman Prime Ministry in the XVI century, which includes Algerian administrative, economic and social framework In that aim my target is to create an inventory of the documents and notes which is found in the Archive of the Ottoman Ministry and also to try a bibliography probation about Algeria ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.