Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sinir Bilimi Anabilim Dalı

Ahlaki muhakeme ve sosyal kognisyonda fonksiyonel ve fonksiyonel bağlantısallık manyetik rezonans görüntüleme

Functional and functional connectivity magnetic resonance imaging during moral judgments and social cognition

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 412488 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ahlakın nöral karşılığı hatırı sayılır miktarda araştırmanın konusu olmuş ve ağırlıklı olarak olağan durum ağının çeşitli alanlarıyla ilişkilendirilmiştir Olağan durum ağının zihinsel simülasyondaki rolü ve zihinsel simülasyonun ahlaki işlemlemedeki önemi düşünüldüğünde bu nörotopografik örtüşme kaçınılmazdır Ancak bu ilişkinin nasıl oluştuğu, başka bir deyişle, uyaranın ahlaki içeriğinin nasıl saptandığı ve bu işlemin uyaranın değerliğinden nasıl etkilendiği henüz bilinmemektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Neural correlates of morality have been the topic of considerable research and have predominantly been associated with regions of the default network Considering the default network's role in mental simulations and mental simulations' significance in moral processing, this neuro-topographical overlap is substantial However, there is still little information as to how this relationship is formed, i e ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.