Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Müzik Anasanat Dalı / Yaylı Çalgılar Sanat Dalı

Ahmed Adnan Saygun'un viyolonsel eserlerinin biçimsel ve teknik incelenmesi

Formal and technical examination of Ahmed Adnan Saygun's compositions for violoncello

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 506614 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, Ahmed Adnan Saygun'un viyolonsel eserleri biçimsel ve teknik olarak incelenmiştir. İlk bölümde Saygun'un hayatı ve müzikal yaklaşımına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise viyolonsel eserleri biçimsel olarak incelenmiş ve çeşitli görseller ile bu bilgiler pekiştirilmiştir. Ayrıca teknik ve yoruma yönelik bir inceleme yapılmış, çalıcı için çeşitli çalışma yöntemleri önerilmiştir. 20. yüzyılın önemli Türk bestecilerinden olan Ahmed Adnan Saygun'un viyolonsel repertuvarına sağladığı katkıların daha iyi anlaşılabilmesi ve bu eserlerdeki teknik ve müzikal kazanımların önemi bu araştırmanın temel amacı olmuştur. Bu araştırma ile, adı geçen eserlerin üzerinde çalışacak viyolonsel sanatçıları ve öğrencilere yardımcı olabilecek bir kaynak oluşturulmuştur.

Summary:

In this research, the violoncello works of Ahmed Adnan Saygun have been studied formally and technically. In the first part, Saygun's life and musical approach was included. In the second part, violoncello works are examined formally and this information is reinforced by various visuals. In addition, technical and interpretive studies have been carried out and various working methods have been proposed for the player. The contribution of Ahmed Adnan Saygun, one of the most important Turkish composers of the 20th century, to the violoncello repertory was better understood and the main aim of this research was the importance of technical and musical achievements in these works. Through this research, a resource has been created that can help cello artists and students to work on the mentioned works.