Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Ahmed Fâik'in Türkçe Mem u Zîn mesnevîsinin incelenmesi ve Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsiyle mukayesesi (Metin-İnceleme-Mukayese)

The analyzing of Mem u Zîn mesnevî work of Ahmet Fâik and compression with Leylâ vü Mecnûn work of Fuzûlî.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340522 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ahmed Fâik, 18 asır mutasavvıf Dîvân şairlerindendir Merkezden uzakta olduğu için şair tezkirelerinde ismi geçmemektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.