Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı

Ahmed-i Dai Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandi Hicr, Nahl, İsra sureleri (189b-233a) giriş-metin-dizin-tıpkıbasım

Ahmed-i Dai Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandi Hicr, Nahl, İsra suras (189b-233a) introduction-text-index-facsimile

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227336 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Tercüme-i Tefsîr-i Ebu'l- Leys-i Semerkandî adlı eserin Nuruosmaniye kütüphanesindeki 297 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study is based on the work named Tercüme-i Tefsîr-i Ebu?l-Leys-i Semerkandî which is located in Nuruosmaniye Library, and registered under the number 297 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.