Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı

Ahmed-i Dâî'nin ?Vesîletü'l-Mülûk?adlı eseri (60a-115b) metin-kelime grupları incelemesi

Ahmed-i Dâî?s work ?Vesîletü?l-Mülûk? (60a-115b) and study of text and word groups

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280047 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Vesîletü'l?mülûk li-ehli's-sülûk? adlı eser Bakara S?resi'nin 255. ?yeti olan ?Âyete'l-Kürsînin tefsiridir. Eser; Allah'ın ilahi saltanatının ve hükümranlığının son derece açık ve özet anlatımını, Yüce Allah'ın zatını ve bazı sıfatlarını ihtiva eder. Gökler ve yeryüzünün yaratılması, ayakta tutulması ve muhafazasından bahseder.Üzerinde çalıştığımız Âyete'l-Kürsî tefsiri dört bölümden oluşmaktadır: Giriş, Ahmed-i Dâî'nin Hayatı ve Eserleri, Metin, Kelime Grupları İncelemesi.

Summary:

?Vesîletü'l-mülûk li-ehli's-sülûk? by 255 of Surat al-Baqara verse of the Âyete'l-Course. Work of God is very clear and brief account of the divine reign, and dominion, and some of the attributes of Almighty God. The heavens and the earth's creation, to uphold and talk about housing.We're working on a commentary on Âyete'l-Course consists of three parts: Introduction, Ahmed-i Dâî's Life and Works of text, Word Study Groups