Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ahmed-i Rıdvan ve Rıdvaniye'si

Ahmed-i Rıdvan and his Rıdvaniye

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 191363 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETâ âYILMAZ, Nebi, Ahmed-i Rıdvân ve Rıdvâniyyesi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Doç. Dr. . Hakkı AKSOYAK, 452 s.Çalışmamızın amacı, tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde bulunanâ âAhmed-i Rıdvân'a ait ?Rıdvâniyye? adındaki eserin çevriyazı metninin, dizinininhazırlanması ve eserin fotoğrafının (Ahmed-i Rıdvan'ın Rıdvaniyye adlı eserininfotoğraflerı) eklenmesi ile incelenip değerlendirilmesidir.û û âûBaştan sona dinû, tasavvufû ve ahlâkû konuların yer aldığı bu mesnevide,âkonuları pekiştirmek amaçlı çeşitli hikâyeler anlatılmıştır. Bu çalışmada konularıâve hikâyeleri özetleyerek vermeye çalıştık. Mesneviler genellikle ana kahramanı ikiâkişi ve konusu aşk olan eserlerdir. Ancak Rıdvâniyye bu bakımdan diğerâmesnevilerle farklılık arz eder. Çalışmamızda Rıdvâniyye'nin diğer mesnevilerleolan farkını ortaya koymaya çalıştık. Aynı zamanda metnin tıpkıbasımını verdik.â â âAnahtar Sözcükler : Ahmed-i Rıdvân ve Rıdvâniyyesi, Ahmed-i Rıdvân,â â âAhmed-i Rıdvân'ın Rıdvâniyye'sinin Latin Alfabesine çevirimi, Rıdvâniyye'ninâÇevirisi, Rıdvâniyye Üzerine Bir Çalışma.

Summary:

ABSTRACTYILMAZ, Nebi, Ahmed-i Rıdvan and His Rıdvaniyye, Master?s Thesis, Advisor:Doç. Dr. . Hakkı AKSOYAK, 452 p.This study aimed at researching and evaluating the ?Ridvaniyye? of Ahmed-iRıdvan and preparing the transliteration and the index of the work whose onlyedition is in Süleymaniye Library. The photographs of this work; (Thephotographs of Ahmed-i Ridvan?s Ridvaniyye ) are attached to the study.?Ridvaniyye? of Ahmed-ı Ridvan contains religious, ethical and sufic stories thataims to consolidate the points which the writer thinks important. The researcheraimed at summarizing the stories and the themes of these stories in ?Ridvaniyye?.Mostly, Mesnevis are works of art with two main characters and with a theme oflove, but Rıdvaniye has a different formation. The researcher aimed at reflectingthis specialty of the work which is special to Rıdvaniyye.Key Words : Ahmed-i Ridvan and His Ridvaniyye, Ahmed-ı Ridvan,Transliteration of Ahmed-ı Ridvan?s Ridvaniyye, Ridvaniyye, Translation ofRidvaniyye, A Study on Ridvaniyye.