Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı

Ahmedî Dâ'î Tercüme-i Tefsîr-i Ebu'l- Leys-i Semerkandî [142/132a-142/188a] giriş-metin-dizin-tıpkıbasım

Ahmedî Dâ'î Tercüme-i Tefsîr-i Ebu'l- Leys-i Semerkandî [142/132a-142/188a]

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227347 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Tercüme-i Tefsîr-i Ebu'l-Leys-i Semerkandî adlı eserin Nuruosmaniye Kütüphanesinde 297 1=94 35, 140-143 numarasıyla kayıtlı bulunan 142 numaralı cildinin 142/132a-142/188a varakları üzerinde yapılmıştır Eser Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olup Ahmed-i Dâ`î tarafından tercüme edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study is based on the work named Tercüme-i Tefsîr-i Ebu?l-Leys-i Semerkandî which is located in Nuruosmaniye Library, and registered under the number 297 1=94 35, volume 142, issues 142/132a-142/188a This work belongs to the Old Anatolian Turkish era and it was translated by Ahmed-i Dâ`î Between the years 1204-1204 (A H ), Ibrahim b ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.