Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ahmedi Divanı'nın tahlili (2 cilt)

Commentary of Ahmedi's Diwan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135418 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Ahmedî, XV. yüzyılın en önemli şairlerinden birisi olup Divan Şiiri'nin kurucularından sayılır. Bu tez ile onun divanının tahlilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu eser, elde bulunan ilk mürettep divanlardan birisi olması bakımından Divan Edebiyatı Tarihi açısından önemlidir. Eski şiirin geüşimini takip edebilmek için öncelikle metinlerin tespiti, daha sonra ise bunların incelenmesi gerekmektedir. Böylelikle Divan Şiiri'nin doğuş, gelişim, değişim ve etkileşim süreci ortaya konarak tam ve doğru bir edebiyat tarihi yazılabilir. Bu çalışma 1979 yılında Yaşar Akdoğan tarafindan doktora tezi olarak hazırlanan Ahmedî Divanı'nın tenkitli metni esas alınarak şiiri oluşturan unsur ve mefhumlarm hangi anlam içersinde kullanıldığını göstermeyi hedefleyen bir tasniftir. Sonuçta Ahmedî'nin hem kendi dönemi içindeki yerini ve orjinalliğini, hem de kendinden sonraki şairlerle müşterek liğini ve etkisi araştıracak çalışmalar için bir basamak oluşturulmaya çalışılmıştır. ABSTRACT The aim of this study is to analyse Ahmedî's Diwan - the poet being one of the most important of his time, namely the beginning era of Diwan Poetry-. Ahmedî is regarded among the pioneers of the Classical Diwan Poetry. Since his work is known as one of the first set in an ordered Diwan fashion, it is highly important in terms of Diwan Literature History. In order to follow the development of Diwan Poetry it is necessary to confirm the literary textx first, with a textual analysis on these as the second step. An analytical comparison of the texts will enable a true historical approach to the genesis, development, change and interaction in Diwan Poetry. This study İs based on a critical edition of the poet's Diwan which is studied by Yaşar Akdoğan in 1979. It attempts to the clarification and classification of the elements and notions that constitutes the contents of the Diwan. As such, it forms a basic stage for further research that would define the place and originality of Ahmedi among his contemporaries as well as his effect on later generations. in

Summary:

oz Ahmedî, XV. yüzyılın en önemli şairlerinden birisi olup Divan Şiiri'nin kurucularından sayılır. Bu tez ile onun divanının tahlilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu eser, elde bulunan ilk mürettep divanlardan birisi olması bakımından Divan Edebiyatı Tarihi açısından önemlidir. Eski şiirin geüşimini takip edebilmek için öncelikle metinlerin tespiti, daha sonra ise bunların incelenmesi gerekmektedir. Böylelikle Divan Şiiri'nin doğuş, gelişim, değişim ve etkileşim süreci ortaya konarak tam ve doğru bir edebiyat tarihi yazılabilir. Bu çalışma 1979 yılında Yaşar Akdoğan tarafindan doktora tezi olarak hazırlanan Ahmedî Divanı'nın tenkitli metni esas alınarak şiiri oluşturan unsur ve mefhumlarm hangi anlam içersinde kullanıldığını göstermeyi hedefleyen bir tasniftir. Sonuçta Ahmedî'nin hem kendi dönemi içindeki yerini ve orjinalliğini, hem de kendinden sonraki şairlerle müşterek liğini ve etkisi araştıracak çalışmalar için bir basamak oluşturulmaya çalışılmıştır. ABSTRACT The aim of this study is to analyse Ahmedî's Diwan - the poet being one of the most important of his time, namely the beginning era of Diwan Poetry-. Ahmedî is regarded among the pioneers of the Classical Diwan Poetry. Since his work is known as one of the first set in an ordered Diwan fashion, it is highly important in terms of Diwan Literature History. In order to follow the development of Diwan Poetry it is necessary to confirm the literary textx first, with a textual analysis on these as the second step. An analytical comparison of the texts will enable a true historical approach to the genesis, development, change and interaction in Diwan Poetry. This study İs based on a critical edition of the poet's Diwan which is studied by Yaşar Akdoğan in 1979. It attempts to the clarification and classification of the elements and notions that constitutes the contents of the Diwan. As such, it forms a basic stage for further research that would define the place and originality of Ahmedi among his contemporaries as well as his effect on later generations. in