Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Mezhepler Tarihi Bilim Dalı

Ahmediye Cemaati ve Türkiye'deki faaliyetleri

Ahmadiyya Comminity and their activites in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375871 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızın konusu olan Ahmediye Cemaati (Kâdıyânilik Mezhebi) de modern dönemde Hint Alt Kıtası'nda ortaya çıkmış fikri cereyanlardan birisidir. Elinizdeki çalışmada öncelikle Ahmediye Hareketi'nin ortaya çıktığı zaman dilimi ve siyasî, dinî, fikri açıdan incelenmiş ve bunların hareket üzerinde hangi yönde nasıl etki ettikleri saptanmaya çalışılmıştır. Mirza Gulam Ahmed'in hayatı fikirleri üzerinde, fikirleri de hayatı üzerinde tesir etmiştir. Bu nedenle onun görüşlerinin objektif bir şekilde tespit edilebilmesi için fikirleri hayatı ile birlikte incelenmelidir. Çalışmamızın amacına ulaşması ve doğru tespitlerde bulunulması için hareket mensuplarının Türkler ve Türkiye ile olan iletişiminin tarihi sürecini, düzeyini, günümüzde bu iletişimin boyutlarını belirlemek ve harekete bağlıların Türkiye'deki sistem, faaliyet alanı ve çeşitlerini saptamaktır. Anahtar Kelimeler: Kâdıyânilik, Ahmediye, Gulam Ahmed, Nübüvvet, Türkiye

Summary:

Ahmediyye Community (Qadianism Sect), topic of our research, was one of the movements of thought emerged in Indian Subcontinent in modern age. Regarding the factors mentioned above, the time and place of Ahmediyye Movement's emergence is examined in terms political, religious and intellectual dimensions, and their effect on this movement is analyzed. Mirza Gulam Ahmed's life was effective on his thoughts, and his thoughts on his life. Therefore, in order to analyze his thoughts objectively, his thoughts need to be examined with his life. One of the main aims in this study is exactly to achieve this. Other aims are to discuss historical process, degree and current dimensions of this movement's communication with Turkish people and Turkey, and to determine system of the community members, and their areas of action and their types of action in Turkey. Keywords:Qadianism, Ahmediyye, Ghulam Ahmad, Prophecy, Turkey.