Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / Türk Din Musikisi Bilim Dalı

Ahmedoğlu Şükrullah ve Edvar-ı Musiki adlı eseri

Ahmdoğlu Şükrullah and his written work of art Edvar-ı Musiki

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218317 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kamiloglu Ramazan, Ahedoglu Sükrullah ve Edvâr-ı Mûsikî adlı eseri, Doktora Tezi, Danısman, Yrd.Doç. Dr. Bayram Akdogan,XX+174s.+121s. ekler Yapmıs oldugumuz Edvâr-ı Mûsikî adlı bu çalısmanın ilk onbes bölümü, Türk Mûsikîsi nazariyatı açısından en önemli kaynak eserlerden birisi olan Urmevînin Kitâbü'l-Edvâr adlı Arapça olan eserinin XV. Yüzyılda Osmanlı Türkçesine tercümedir. Daha sonra ki Bölümlerde Çalgı yapımıyla olan kısımlar, o döneme kadar yapılan ilk çalgı yapımından bahseden Türkçe kitab olması yönünden oldukça önemlidir.Edvâr-ı Mûsikî, onsekiz ses ve onyedi aralıktan olusan eski Dogu ve eski Türk mûsikî ses sistemini, usulleri, saz akortlarını, çalgı yapımını, tel yapımını, meclislerdeki oturma âdâbını, sesi bozan nesneleri ve sesi açan nesneleri anlatan bir kitaptır. Sükrullah bu eseri telif ederken Fârabî, bni sinâ, Urmevî, Kemal Tebrizî, Hüsameddin Seyh Hâsân Kazurûnî ve hvânı safâ dan faydalanarak yazdıgını ifade etmistir. Klasik nazariyat kitaplarında olan konular islenmistir.Nagmelerin tarifi, tizlik ve pesligin açıklanması, seslerin olustugu perdelerin açıklanması, aralıkların oranları, uyum ve uyumsuzlugun sebebleri, devirler ve oranları, iki telin hükmü, ud tellerinin düzeni, meshur devirler, devirlerin nagmelerin ortak sesleri, devirlerin tabakaları, udun akortları, usûl'ün (ritim) devirleri, nagmelerin etkileri, uygulamaya giris, tel yapım teknikleri, çesitli çalgıların yapım teknikleri ve kullanılan agaçlar, mûsikî ögrencilerinin yapması gereken seyler, sesi bozan ve sese iyi gelen nesneler, terkipler, dört unsur, vakitlere göre makamların icrası, hangi makamın hangi duyguları harekete geçirdigi ve hangi duyguları ifade ettigi konular islenmistir. ABSTRACABSTRACT Kamiloglu Ramazan, Ahedoglu Sükrullah and his written work of art Edvar-ı Musiki, Ph.D thesis, Supervisor: Assc.Prof. Dr. Bayram Akdogan, XXp + 174p + 121p. appendix. The first fifteen chapters of this st'udy which we named Edvar-ı Musiki is a 15.Century Turkish translation of Urmevi's ?Kitabül Edvar? in Arabic, which is one of the most important written sources with regard to theoretical aspects of Turkish Music. In the other chapters of Edvar-ı Musiki, there are some discussions with respect to how a

Summary:

Kamiloglu Ramazan, Ahedoglu Sükrullah and his written work of art Edvar-ı Musiki, Ph.D thesis, Supervisor: Assc.Prof. Dr. Bayram Akdogan, XXp + 174p + 121p. appendix. The first fifteen chapters of this st?udy which we named Edvar-ı Musiki is a 15.Century Turkish translation of Urmevi?s ?Kitabül Edvar? in Arabic, which is one of the most important written sources with regard to theoretical aspects of Turkish Music. In the other chapters of Edvar-ı Musiki, there are some discussions with respect to how amusical instrument is constructed. This is very important in that those discussions are the first theoretical discussions in Turkish about how to construct a musical instrument. Edvar-ı Musiki is a book about sound systems of ancient East and Turkish musics consisting of 18 sounds and 17 intervals, saz tunes, rhythms, instrument constructing, wire making, sitting and listening manners in an assembly, objects which taint and clear musical sounds. The author of the book, Sükrullah states that he referred to Farabi, bn Sina, Urmevi, Kemal Tebrizi, Hüsameddin Seyh Hasan Kazuruni and hvan-ı Safa when writing this work of art. The other topics which are taken into consideration in Sükrullah?s book are: the description of musical tunes, the explanation of high-pitched and low-pitched, the illustration of pitches in which sounds are created, ratios of intervals, the reasons of harmony and disharmony, periods and their ratios, judgement on two wires, the regulation of ud wires, popular periods, common sounds of periods and tunes, phases of periods, accords of ud, periods of rhythms, effects of tunes, introduction to practice, techniques with regard to wire construction, techniques about various instruments, varieties of wood which are used in constructing musical instruments, things that music st?udents should do, objects which destroy and clear sounds, terkis, four elements, performance of the modes in particular times, which mode trigger which emotions.