Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı

Ahmet Cevdet Paşa ve Tercüme-i Şerife

Ahmet Cevdet Pasha and Tercume - i Şerife

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391448 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı'da Tanzimat'ın ilanının ardından başlatılan reform süreci pek çok alanı olduğu gibi ilmi çalışmaları da etkilemiştir Kur'ân ve tefsir ilimlerinde geleneksel yöntemlerin devam etmesinin yanı sıra ilk Türkçe Kur'ân tercümesinin basımı gibi icraatlar yeni tercümelerin yazılmasına zemin hazırlamıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Period of reform that starts with announcement of Tanzimat (Reorganization) affected scientific studies alongside so many areas Alongside continuation of traditional methods in the field of the Qur'an and Interpretation of the Qur'an, activities such as printing of first Turkish translation of Kur'ân lead up to write new translations ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.