Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik doktrini ile AKP'nin 2002-2009 yılları arasındaki dış politikasının karşılaştırılması

Comparison of Ahmet Davutoglu's Strategic Depth doctrine and foreign policy of AKP government between the years 2002-2009

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375928 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Soğuk Savaş dönemindeki dünya siyasetine hakim olan iki kutuplu yapının dağılmasının ardından dünya önce tek, daha sonra ise çok kutuplu bir yapıya doğru evrildi Bu yeni dönemin şartlarında Soğuk Savaş yıllarının aksine, sistemin süper güç ve büyük güçler dışındaki devletlere biçtiği görev ve buna bağlı olarak da bu devletlerin etkisi artmış oldu Soğuk Savaş döneminde Batı bloku ile birlikte hareket eden Türkiye de bu yeni dönemde hareket alanının genişlediğini gördü ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

After the bipolar system of Cold War era dispersed, world politics has first experienced unipolar system, then a multipolar one Under the conditions of this new era –contrary to the Cold War years- the role that the system casted to the states other than the most powerful ones has increased Turkey, that had chosen to cooperate with the West as of then, saw that its elbowroom has expanded in this era In the 90's, Turkish foreign policy, shuttled between unrealistic dreamy goals and static behavioral habits of the old era Short-term coalition governments and shaky economy were some of the internal reasons preventing Turkey from building an assertive and consistent foreign policy ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.