Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Müziği Anabilim Dalı

Ahmet Gazi Ayhan'ın hayatı ve sanat hayatı

Ahmet Gazi Ayhan?s live and his art

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 253855 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kayserinin (1921) Endürlük köyünde doğan Ahmet Gazi Ayhan, folklorumuzda önemli bir yeri olan Türk Halk Müziğimize sazıyla, sesiyle ve birikimleriyle eşsiz değerler katmış; yöresinin ezgilerini tarihsel ve kültürel birikimini, ustaca kullandığı sazıyla ifade etmiş usta bir sanatçıdır.Yöresinin türkülerini derlemesi ve yorumlamasının yanıısıra sanatkâr kişiliğiyle birçok önemli ezgiye de imza atmıştır. Bu halk sanatçısının hayatı, sanatçı kişiliği ve sanatını icra etmek için verdiği mücadeleler birçok şahidin diliyle tarihin unutulan sayfalarından çıkartılarak söz konusu olan bu tezin sayfaları arasına girmiştir.Bu tez, bir yönüyle de; 09 şubat 1987 yılında hayata gözlerini kapatan Ahmet Gazi Ayhan'a ait dünün bilgi ve belegelerini gelecek nesillere taşımayı amaçlayan bir hayat öyküsüdür.

Summary:

Mr. Ahmet Gazi Ayhan was born in Endürlük village in Kayseri, he also has been contributed the unique values by his instrument (saz) and his knowledge level of the sound to our Turkish folk music which is an important place in our folklore.He has been expressed in the instrument has a subtle ,historical and cultural background of his region melodies,moreover, order in this regard have reached virtuoso competence. In addition to the collection and interpretation of the local folk songs also signed many important & popular melodies with his artistry personality.This thesis, in one of it?s aspects, is a life story which aims to carry the information and documents to future generations about Ahmet Gazi Ayhan who passed away on 09th February 1987.