Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eduardo Mendoza'da mekândan Öte Şehirler: Huzur'un İstanbul'u ile Mucizeler Kenti'nin Barcelona'sı

The Cities More Than Places in Ahmet Hamdi Tanpınar and Eduardo Mendoza?s works: Tanpinar?s Huzur and Mendoza?s the City of Miracles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262856 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eduardo Mendoza'da Mekândan Öte Şehirler: Huzur'un İstanbul'u ile Mucizeler Kenti'nin Barselona'sı? isimli çalışmamız dört bölümden oluşmuştur. ?Romanlar ve Mekânlar? isimli ilk bölümde öncelikle roman ? mekân ilişkisini genel olarak inceledik. Daha sonra ?Roman Kentler? başlığı altında; Dünya Edebiyatı'nda çeşitli şehirlerin ele alınış şekli ile beraber, Türk romancılığında İstanbul ve İspanyol Edebiyatı'nda Barselona şehirlerinin kullanımını kronolojik olarak incelemeye çalıştık. ?Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur? isimli ikinci bölümde, önce Tanpınar'ın diğer romanlarında İstanbul'un ele alınışına değindikten sonra, tezimizin esas konusu olan ?Huzur? romanına geçtik ve bu eserde geçen İstanbul semtlerini, bu semtlerin eserde ne şekillerde ele alındığını ve İstanbul'un eser içerisinde nasıl bir roman kişisi gibi kullanıldığını anlattık. ?Eduardo Mendoza ve Mucizeler Kenti? isimli üçüncü bölümde ise, bir önceki bölümdeki işleyişimize sadık kalarak, bu sefer Barselona'nın Eduardo Mendoza'nın romanlarındaki işlenişine değindik. Yine, öncelikle Mendoza'nın diğer romanlarındaki Barselona temasına değindikten sonra, bu bölümün esas konusu olan ?Mucizeler Kenti? romanında; yazarın, Barselona'nın değişik bölgelerini, bunların eserde ne şekillerde yer aldığını ve Barselona'nın bu eser içerisinde nasıl bir roman kişisi gibi kullanıldığını anlattık. ?Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul'u ile Eduardo Mendoza'nın Barselona'sı? isimli son bölümde ise; bahsi geçen iki romanı dönem ve kişilerini ele alıp inceledikten sonra, Tanpınar'ın ve Mendoza'nın gözüyle İstanbul ile Barselona şehirlerinin işlenişini karşılaştırdık. Çalışmamızın bütününde Türk ve İspanyol Edebiyatları'ndaki iki önemli yazarın, Tanpınar ve Mendoza'nın, romanlarında işledikleri İstanbul ve Barselona'yı; ?Huzur? ve ?Mucizeler Kenti? isimli romanlarda ele alış biçimlerini ve bu şehirleri sadece bir mekân olarak kullanmayıp birer roman kişisine dönüştürmelerini karşılıklı olarak inceleyip bu konular hakkında tespitlerde bulunmaya çalıştık.

Summary:

Our work in which we tried to emphasis the employment of personification with the cities İstanbul and Barcelona in Ahmet Hamdi Tanpınar?s and Eduardo Mendoza?s works consist of four chapters. In first chapter we studied the relation between places and novels in general. Then we tried to examine the application of the image of cities in worldwide literature under the title of `Novels and Cities?. Together with this, we indicated chronologically the usage of Istanbul image in Turkish literature and Barcelona image in Spanish literature. In the second chapter,?Ahmet Hamdi Tanpınar and Huzur?, after discussing the application of Istanbul image in Ahmet Hamdi Tanpınar?s other works, we started to explore our thesis? main subject `Huzur?. We aimed to indicate the depiction of several Istanbul districts in Huzur. Finally we showed Istanbul was used as a personified novel character more than just a city. In the third chapter,`Edurado Mendoza and The City of Miracles?, in accordance with the previous chapter we firstly indicated the deployment of the `Barcelona? image in Eduardo Mendoza?s novels, then we focused on our main subject `personification of the city? and we discussed the usage of the theme `Barcelona? in The City of Miracles. We figured out the depiction of suburbs of Barcelona in `The City of Miracles?. Additionally we showed the personification of the city Barcelona more than just a city. In the fourth chapter titled `Ahmet Hamdi Tanpınar?s İstanbul and Eduardo Mendoza?s The City of Miracles? we tried to compare and contrast the usage of the city as a personified character in terms of the respective novels.