Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde geçen edebiyat terimleri ve kavramları

The literary terms and expressions used in the works of Ahmet Hamdi Tanpınar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262957 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde geçen edebiyat terimleri ve kavramları ele alınmıştır.Konu, bu yazarın bütün eserlerinde geçen edebî terimlerin tespiti ve sözlüğün hazırlanmasıdır. Taradığımız edebî terimleri yazarın hangi eserlerinde nasıl kullandığını tespit etmek için eserin adı ve sayfa numaraları ile beraber bir veya duruma göre iki örnek alındı ve kullanılan diğer yerleri, sayfa numaraları eklendi.Bu çerçevede, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bütün eserlerini inceleyerek, Türk edebiyatının, özellikle edebiyat tarihi, edebî tenkit, roman, deneme ve şiir gibi edebî türün her alanında eser kaleme alan yazarın, edebiyat terimlerini nasıl kullandığını örneklerle ortaya çıkarılmıştır.

Summary:

This study focuses on the literary terms and expressions used in the works of Ahmet Hamdi Tanpınar.The main subject is to determine the literary terms and to prepare a vocabulary. In order to introduce the utilization of the literary terms by the author, these terms, cited with the source of the literary work and the related page numbers, are sampled ? for multiple times according to circumstances.In this context, all of the literary works of Ahmet Hamdi Tanpınar, who had managed to create works of art in multiple fields of Turkish Literature, such as history of literature, literary critic, novel writing, essay and poem writing, is analyzed and his utilization of literary terms is introduced by examples.