Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde ironi

Irony in Ahmet Hamdi Tanpınar?s works

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262912 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sokrates'le başlayan, retorikte, felsefede, sanatta, edebiyatta, günlük yaşamda hayatın hemen her alanında kullanılan ironi, tarihsel süreci içerisinde birçok tanımlamalara maruz kalsa da, özde; gerçeğin ima yoluyla, alaylı bir üslupla, eleştirel bir bakış açısıyla, anlatma manalarına gelir Nihayetinde ironi asıl gücüne edebiyatla ulaşmıştır Çünkü ironi postmodernist edebiyatçılarla, anlatılarda kurgu olarak kullanılmıştır Türk edebiyatında postmodern edebiyata geçişte basamak vazifesi gören Tanpınar, ironiyi eserlerinde kurgu unsuru olarak kullanan ilk yazar ve şairimizdir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the historical process, there are many definitons made for irony, which started with Socrates and takes place almost in all fields of life, such as rhetoric, philosophy, art, literature, and daily life Despite this fact, essentially, it maeans the expression of reality through implication, jeeringly, and with a critical aspect Once for all, irony has reached its actual power in literature Because irony has been used as fiction in narrations with the postmodernist writers ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.