Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ıon eserlerinde güzel sanatlar

Fine arts in Ahmet Hamdi Tanpınar?s works

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214137 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hem fikrî hem de edebî eserlerinde güzel sanatların nasıl, ne oranda ve ne gibi özelliklerle yer aldığı incelenmiştir Sanatkâr kişiliğinin yanında, bir münekkit hassasiyeti ve dikkatine sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat ve musiki başta olmak üzere hemen bütün güzel sanatlar hakkında fikir beyan etmiş, deneme ve makalelerinde bu sanatların şartlarını, kaidelerini, diğer sanatlarla alış-verişini söz konusu etmiştir Yazar, roman ve hikâyelerinde ise sanatları, tartışmak istediği meseleler için bir fon veya zemin olarak kullanır Tezin ilk bölümünde felsefî bir alt disiplin olarak estetik ve ?güzellik? üzerinde durulmuş, ayrıca Tanpınar'ın güzellik, estetik ve sanat hakkındaki fikirleri sorgulanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, questions like ?how, to what extent and with what kind of characteristics? are explored in the fine arts took place in both Ahmet Hamdi Tanpınar?s intellectuelleal and literaty works ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.