Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ahmet Nami Divanı ve incelemesi (2.CİLT)

Ahmet Nami's Divan and its study (2.VALUME)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125184 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ "Ahmtt Nâmî Dîvânı ve İncelemesi" adlı bu doktora tezinde tenkitli metin ve inceleme çalışması yapılmıştır Şairlerin şiirlerini topladıkları "divanlar" edebiyat tarihinin en önemli yapı taşlarından birisidir Divanların incelenmesi, Türk edebiyatının özellikle sanat ve estetik yönünün ortaya konulmasında çok önemli bir çalışma sahasıdır Türk edebiyatı tarihinde bugüne kadar Nami ve Divanı üzerinde herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır Ahmet Nâmî H 1009/M 1600'de Niğde'de doğmuştur Medrese öğrenimi gördükten sonra Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarında müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuştur Kadılıktan azledildikten sonra kendisini bütünüyle tasavvufi bir yaşama adamış ve H 1084/M 1673'te ölmüştür Şiirde özgün bir üslûp oluşturmaya çalışmıştır Farklı bakış açılarıyla yazdığı şiirlerini Hüsn-i Hakikî ve Hüsn-i Mecazî olmak üzere iki ayrı divanda toplamıştır Bu yönüyle dikkat çekmiş ve sıra dışı bir edebî kişiliğe sahip olduğu anlaşılmıştır Tezin metin bölümünde 5 yazma nüsha karşılaştırılarak her iki divanın da tenkitli metni (edisyon kritik) ortaya konulmuştur Metnin Arap harflerinden Latin harflerine aktarılmasında ilmi transkripsiyon sistemine uyulmuştur İnceleme kısmı 4 bölümden oluşmaktadır 1 bölümde şairin hayatı, eserleri ve edebi şahsiyeti ele alınmıştır 2 bölümde her iki divan şekil olarak, 3 bölümde ise muhteva açısından incelenmiştir 4 bölümde ise divanlar belagat yönünden incelenmiştir Sonuçta söz konusu divanlar objektif bir değerlendirmeye tabi tutularak şairin Türk edebiyatında hak ettiği yeri almasına özen gösterilmiştir ABSTRACT In this PhD thesis, titled "Ahmet Nâmî Dîvânı and its Study", a critical edition and examination of the text is presented The divans, which are the collections of the poems by a poet, are one of the most important building stones of the literary history Until now, there has been no scientific study on Nami and his Divan in the history of Turkish literature Ahmet Nâmî was born in Niğde (H 1009/M 1600) After having been educated in medrese, he was assigned as a müderris [professors of theology] and kadi [judge] in several Anatolian towns ar d cities After being dismissed from his duty, he devoted himself completely to the sufic life and died in 1673 (H 1084) He tired to create an original style in poetry He collected his poems with a different point of view in two separate divans: Hüsn-i Hakiki and Hüsn-i Mecazi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ "Ahmtt Nâmî Dîvânı ve İncelemesi" adlı bu doktora tezinde tenkitli metin ve inceleme çalışması yapılmıştır Şairlerin şiirlerini topladıkları "divanlar" edebiyat tarihinin en önemli yapı taşlarından birisidir Divanların incelenmesi, Türk edebiyatının özellikle sanat ve estetik yönünün ortaya konulmasında çok önemli bir çalışma sahasıdır Türk edebiyatı tarihinde bugüne kadar Nami ve Divanı üzerinde herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır Ahmet Nâmî H 1009/M 1600'de Niğde'de doğmuştur Medrese öğrenimi gördükten sonra Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarında müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuştur Kadılıktan azledildikten sonra kendisini bütünüyle tasavvufi bir yaşama adamış ve H 1084/M 1673'te ölmüştür Şiirde özgün bir üslûp oluşturmaya çalışmıştır Farklı bakış açılarıyla yazdığı şiirlerini Hüsn-i Hakikî ve Hüsn-i Mecazî olmak üzere iki ayrı divanda toplamıştır Bu yönüyle dikkat çekmiş ve sıra dışı bir edebî kişiliğe sahip olduğu anlaşılmıştır Tezin metin bölümünde 5 yazma nüsha karşılaştırılarak her iki divanın da tenkitli metni (edisyon kritik) ortaya konulmuştur Metnin Arap harflerinden Latin harflerine aktarılmasında ilmi transkripsiyon sistemine uyulmuştur İnceleme kısmı 4 bölümden oluşmaktadır 1 bölümde şairin hayatı, eserleri ve edebi şahsiyeti ele alınmıştır 2 bölümde her iki divan şekil olarak, 3 bölümde ise muhteva açısından incelenmiştir 4 bölümde ise divanlar belagat yönünden incelenmiştir Sonuçta söz konusu divanlar objektif bir değerlendirmeye tabi tutularak şairin Türk edebiyatında hak ettiği yeri almasına özen gösterilmiştir ABSTRACT In this PhD thesis, titled "Ahmet Nâmî Dîvânı and its Study", a critical edition and examination of the text is presented The divans, which are the collections of the poems by a poet, are one of the most important building stones of the literary history Until now, there has been no scientific study on Nami and his Divan in the history of Turkish literature Ahmet Nâmî was born in Niğde (H 1009/M 1600) After having been educated in medrese, he was assigned as a müderris [professors of theology] and kadi [judge] in several Anatolian towns ar d cities After being dismissed from his duty, he devoted himself completely to the sufic life and died in 1673 (H 1084) He tired to create an original style in poetry He collected his poems with a different point of view in two separate divans: Hüsn-i Hakiki and Hüsn-i Mecazi ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.