Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ahmet Paşa Divânı'ndaki soyut kavramlar

Abstract concepts in Divân of Ahmet Pasha

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 417681 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimizin konusunu XV yüzyıl Divân şiirinin önemli şairlerinden Ahmet Paşa'nın Divânı'ndaki soyut kavramlar teşkil etmektedir Çalışma üç bölümden oluşmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Subject matter of our thesis involves the abstract concepts in divan of Ahmet Pasha who is one of the prominent figures in XV century Ottoman poetry The work consists of three parts ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.