Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Ahmet Rasim'in eserlerinden İstanbul'un gündelik hayatı

Daily life in Istanbul in Ahmet Rasim's writing

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146602 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu çalışmada Ahmet Rasim'in XIX. asrın sonu ve XX. asrın başında kaleme aldığı çeşitli türlerdeki elliye yakın eseri okunarak İstanbul'un gündelik hayat unsurları bir araya getirilmiştir. Bu unsurlar, kendi içinde bir bütün oluşturacak şekilde sınıflandırılmış ve altı bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde hayatın devreleri, ikinci bölümde evde yaşam, üçüncü bölümde cemiyet hayatı, dördüncü bölümde mübarek günler ve bayramlar, beşinci bölümde giyim kuşam ve süslenme, altıncı bölümde de eğlence hayatı sunulmuştur. Bölümler içerisinde derlenen malzemenin açıkta kalan ve anlaşılamayan yönleri devrin diğer tanıklarının eserleri ve eski İstanbul'un gündelik hayatı hakkında yapılan araştırmalar ile beslenerek verilmiştir. Çalışmanın sonucunda unsurları Ahmet Rasim'in eserlerinde tespit edilen İstanbul'un gündelik hayatı, bütün yönleri ve işleyişi ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Summary:

ABSTRACT In the present study, approximately fifty works of Ahmet Rasim written at the beginning of the 19th century and at the end of 20th century were examined and elements of daily life in Istanbul depicted in his writings were integrated. These elements were classified as contructing a unity in six sections. In the first section life periods, in the second section domestic life, in the third section social life, in the fourth section religious fest days, in the fifth section dressing and ornament styles, in the sixth section entertainment life was presented. In these sections, aspects of the material which could not be meaningfully explained in the context were interpreted on the basis of works presented by witnesses of the same period and of research on daily life in Istanbul. As a result of the study, daily life in Istanbul depicted in the works of Ahmet Rasim was presented in all aspects. m