Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Ahmet Üümit'in Patasana romanının çeviri analizi

Translation analysis of Ahmet Ümit's novel Patasana

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 342591 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Ahmet Ümit?in Patasana eserinin Türkçe?den Almanca?ya olan çeviri analizinin yapılması ve hatalı ya da yetersiz bulunan kısımların düzeltmelerinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmaya ilk olarak çeviri üzerine teorik bilgiler verilerek başlanmış, ikinci bölüm de ise çeviri analizi yapılmaya çalışılmıştır. Romanın analiz sürecinde bir çok kısmın çevrilmediği, bir çok kısımda yer değişikliğine gidildiği görülmüştür. Ancak analiz yapılırken sadece yanlış ya da daha iyi olabilecek çeviriler için romandan örnekler seçilmiş ve bunların üzerinde çalışılmıştır. Yapılan analiz, ?Türkçe çeviri, Almanca çeviri, karşılaşılan sorun türü ve muhtemel doğru çeviri? olmak üzere dört kısıma ayrılarak belirtilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, eser ve eserine başvurulan yazar ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada Patasana romanının çevirisine dair fikir oluşturabilecek noktalara değinilmiştir.

Summary:

In dieser Studie wurde die Übersetzungsanalyse vom Türkischen ins Deutsche des Buches ?Patasana? von Ahmet Ümit erstrebt und die Korrektur von Teilen vorgenommen, die fehlerhaft oder ungenügend bewertet wurden. In dieser Studie wurde zuerst mit theoretischen Informationen über die Übersetzung begonnen und im zweiten Teil wurde versucht, die Übersetzung zu analysieren. In dem Analyseprozess des Romans wurde bemerkt, dass viele Abschnitte und Teile nicht übersetzt und verlegt wurden. In der Analyse wurden Beispiele vom Roman ausgewählt, die fehlerhaft sind oder besser werden könnten, und diese wurden dann vorgeführt. Die Analyse wurde in vier Teilen wie, ?Türkische Übersetzung, Deutsche Übersetzung, festgestellte Promlemarten und eventuelle richtige Übersetzung? durchgeführt und hervorgehoben. Im dritten Teil wurden nötige Informationen über das Werk und den Author gegeben. Zum Abschluss wurden in dieser Studie die Punkte erwähnt, die eine Meinung in Bezug auf die Übersetzung des Romans Patasana bilden können.