Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Ahşap iskeletli kagir yapıların deprem etkileri karşısındaki davranışı

Attitude of construction components of built of wooden skeleton towards to earthquake effectiveness

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105363 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Jeolojik çevre ve iklimsel koşullar, yapı malzemelerinin ve buna bağlı olarak yapı tekniklerinin gelişimim etkilemiştir. İnsanlar tarafından çevrelerinde kolaylıkla elde edilebilen malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Bu malzemelerin başında ahşap ve taş gelmektedir. Ağaç dallarından geçici barınaklar oluşturmayla başlayan ahşap kullanımı günümüzde örneklerine rastladığımız "hımış" tekniği ile yapılmış ahşap iskeletli yığma (kagir) yapılar ile devam etmektedir. Eserde ahşap malzeme ile oluşturulmuş yapı kabuğu dediğimiz, insanı dış etkilere karşı koruyan fiziksel özelliklerinin yanı sıra, hımış tekniği ile yapılmış olan yapıma taşıyıcı ve yapı elemanlarının tüm özellikleri ele alınmıştır. Esas amaç olan depreme karşı dayanımı ise, daha önceden yapılmış olan ahşap iskeletli yapılar ile günümüzdeki uyarlamalarının deprem etkileri karşısındaki davranışları incelenmiştir. Eyyüp DEMİRHAN Mayıs 2001

Summary:

Attitude Of Construction Components Of Built Of Wooden Skeleton Towards To Earthquake Effectiveness Climatic conditions and geologic environment affected the development of the election of construction materials and construction techniques devoted on. The materials that could be obtained easily by people at their near environments had begun to be used. Firstly it was wood and stone. Using of the wood that had begun with making temporary hiding - places from tree branches are being continued with wooden skeleton selected (built of stone or brick) made with "hımış" technique, which samples could be meet at present. All peculiarities of carrier of building made with hımış technique and of the construction components, besides the physical peculiarities that protected people from external effectiveness called as construction covering made by wooden materials was obtained at this work.. There was inspected an attitude of wooden skeleton building that were built before and presently adaptation towards to earthquake effectiveness taking its resistance to earthquake as a main purpose. Eyyüp DEMİRHAN May 2001