Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı / Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

AIGEIA sikkeleri (Roma İmparatorluk dönemi)

AIGEAI coins (Roman İmperial period)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214237 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu yüksek lisans tezinde, antik Kilikia bölgesinde yer alan Aigeai (Yumurtalık)kentinin ?Roma İmparatorluk Dönemi?ne ait yayımlanmış sikkeleri derlenerek bir corpusoluşturulmaya çalışılmıştır. Ön yüzlerinde genellikle kent-tanrıçası (Tykhe) ile çeşitli tanrı /tanrıçaların yer aldığı yarı-otonom sikkeler çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Tezdeönce kentin tarihi ve tarihi coğrafyası anahatlarıyla anlatılıp, daha sonra katalogu verilenmalzemenin değerlendirmesi yapılmıştır.Düzenlenen sikke katalogunda Aigeai kentine ait 319 adet sikke yer almaktadır. Romaİmparatorluk Dönemi sikkelerinden oluşan katalog açıkça göstermektedir ki, kent İmparatorTiberius'tan İmparator Gallienus'a kadar sikke darp etmiştir. En sık tekrarlanan arka yüztiplerinin başında Asklepios, Hygieia, Telesphoros, Tykhe ve Athena görülmektedir.

Summary:

In this master thesis, coins of Aigeai (modern Yumurtalık) struck in the RomanImperial Period were brought together to form a corpus. The quasi-autonomous coins whichbear on their obverses the city-goddess (Tykhe) and some deities were excluded in the study.In the thesis, first comes the history and the historical geography of the city and then theevaluation of the material given in the catalogue.319 coins belonging to Aigeai take place within this catalogue. The catalogue formedof Roman Imperial Period coins clearly indicates that the city had coined from EmperorTiberius? period until Emperor Gallienus?. The most repeated reverse types are Asklepios,Hygieia, Telesphoros, Tykhe and Athena.