Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

AİHM içtihatları bağlamında kişisel verilerin kaydedilmesi suçu

Crime of personal data recording in the context of European Court of Human Rights case law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375886 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kişisel verilerin korunması, teknolojinin gelişmesiyle gün geçtikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamız uluslararası belgelerde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, Türk hukuk sisteminde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak kabul edilen temel ilkeler ve Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinde yer alan "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçunun konuya ilişkin AİHM içtihatları bağlamında incelenmesine ilişkin olacaktır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kişisel Veriler, Özel Hayat, İletişimin Denetlenmesi, Spam, Bilişim Suçları, MOBESE, DNA Verileri, Güvenlik Kameraları.

Summary:

Personal data protection is becoming more important issue day by day because of the developments in technology. In our study we will focus on the international legal arrangements about personal datas, Turkish legal arrangements about personal datas and basic principles about personal data protection and Crime of "Recording of Personal Data" which is issued under Article 135 in Turkish Criminal Code with the case laws of European Court of Human Rights. Keywords: Pesonal Data, Private Life, Surveillance, IT Crimes, Spam, MOBESE, DNA Datas, Security Cameras.